Som vanligt under de centrala representantskapen var medlemsavgiften uppe till debatt. Avdelning 28 yrkade på bifall på en motion om att införa ett tak på medlemsavgiften.

Förbundsstyrelsen representerades av avdelning 10:s ordförande, Daniel Lundblad.

Han yrkade avslag på motionen, men sade samtidigt att den här frågan inte kommer att dö ut av sig själv, utan kommer att behöva diskuteras inför nästa kongress.

Förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen gick dock vinnande ur debatten.

Men samtidigt beslutades om att medlemsavgiften för de allra flesta ska sänkas 2025. Detta då kontrollavgiften sänks med en procentenhet från 0,5 procent till 0,4 procent.

Anledningen är att effektiviseringar som skett med hjälp av nya it-system gör att förbundet klarar att hantera ackordsverksamheten med den lägre avgiften.

Den totala medlemsavgiften för de medlemmar som går under Installationsavtalet blir nu 2,3 procent.

Reservation från avdelning 28

Det blev debatt om hur röstförfarandet under avdelningarnas representantskap, AR, ska ske i framtiden.

Förbundsstyrelsen hade lagt ett förslag om en förändring så att de ombud som deltar under AR ska vara de som har rösträtt till olika personval i avdelningen, istället för som det är i dag, att alla medlemmar i avdelningen röstar digitalt via Easyvote.

Det här motsatte sig bland annat Robert Harlin från avdelning 28, som tyckte att det är att gå för snabbt fram, då den nya organisationen är så pass ny, och behöver sätta sig först.

Det hela gick till votering, där förbundsstyrelsens förslag vann. Det nya röstförfarandet införs från 1 juli i år.

Avdelning 28 reserverade sig mot beslutet.

Ingen dubblering av avgiften

En annan fråga som ganska överraskande skapade en lång debatt under mötet var ett yrkande från Natalio Torres, avdelning 1, om att dubblera arbetsgivarnas avgifter för hängavtal.

I dag betalar de företag som har hängavtal med förbundet mellan 2 250 kronor och 4 500 kronor per år till förbundet. Förbundsstyrelsens förslag var att höja avgifterna med 250- 500 kronor.

– Ett sätt att få in mer pengar till förbundet, utvecklade Natalio Torres sitt yrkande.

Elektrikerförbundets nya fana.
Elektrikerförbundets nya fana invigdes under mötet.

Förbundets förhandlingschef, Mikael Pettersson, tog ordet och förklarade att det redan finns ett avtal mellan hängavtalsföretagen och förbundet, där storleken på avgiftshöjningen redan är fastslagen.

Därför är det inte möjligt att i ett slag dubblera avgifterna. Något som inte stoppade mötet från att debattera frågan. Till slut vann dock förbundsstyrelsens förslag.  

Även det medlemsärende som behandlades under mötet, där ett par medlemmar har begärt ersättning från förbundet för advokatkostnader som de haft med anledning av en tvist med sin arbetsgivare, gick förbundsstyrelsens väg. Mötet beslutade att förbundet inte var ersättningsskyldiga.

Under mötet invigdes även Elektrikerförbundets nya fana, med budskapen Yrkesstolthet, Öppenhet, Jämställdhet, Nyfikenhet och Engagemang. Den gamla fanan pensionerades.

Det togs även ett uttalande till stöd för IF Metall gällande deras kamp för kollektivavtal på Tesla.

Årets Blåslampa

Och sist men inte minst delades årets Blåslampa ut, det årliga vandringspriset som går till medlemmar som har gjort en insats utöver det vanliga.

Det här året gick priset till Securitas riksklubb.

– Ett självklart val, kommenterade förbundsordförande Urban Pettersson.

Vandringspriset delas ut.
Årets Blåslampa går till Securitas riksklubb. Ledamöterna Joakim Kjörling och Kim Eriksson tog emot priset av Elektrikerförbundets ordförande Urban Pettersson.

Motiveringen var att klubben gjort ett mycket bra jobb med att organisera och motivera sina arbetskamrater under förra sommaren, då företaget ville föra in det tidigare företagsavtalet in i det avtal som Elektrikerförbundet har med Installatörsföretagen för mindre larmföretag.

Tvisten i förhandlingarna handlade om att ersättningarna i företagsavtalet mellan Securitas och Elektrikerförbundet var högre, i vissa fall dubbelt så höga, som i avtalet med Installatörsföretagen.

Det hela gick så långt att Elektrikerna varslade om strejk, och parterna kunde inte enas förrän en knapp timme innan strejken skulle bryta ut.

– Det tidigare avtalet var bättre, men det blev ändå ett bra avtal, kommenterade Joakim Kjörling, en av medlemmarna i Elektrikerförbundets förhandlingsdelegation, och den som tillsammans med kollegan Kim Eriksson tog emot priset.