Medlarna lämnade ett färdigt förslag med olika inlösningar av värdet av det gamla avtalet att föra in i det nya.

– Vi fick med oss de tunga sakerna, bland annat att vi säkrade lönenivåerna när lönetilläggen skulle lösas in, säger Michael Bentin och förklarar:

– Det viktiga för oss var att bevara värdet för framtiden. Vi fick in en skrivning om att när företaget anställer ny personal med relevant yrkesbakgrund så ska lönen stämma överens med de befintliga lönerna på företaget.

Vad sa delegationen?

– De sa ja till slut. Vi känner att vi säkerställde värdet av avtalet. Vi fick även in en högre pensionslösning. Det blev ett bra avtal.

Förhandlat en längre tid

Parterna har under en längre tid förhandlat om att företagsavtalet mellan Securitas Technology Sverige AB och Elektrikerförbundet ska inrangeras, föras in, i det avtal som Elektrikerförbundet har med Installatörsföretagen för mindre larmföretag: Larm- och säkerhetsteknikavtalet.

Tvisten i förhandlingarna har handlat om att ersättningarna i företagsavtalet mellan Securitas och Elektrikerförbundet är högre, i vissa fall dubbelt så höga, som i Larm- och säkerhetsteknikavtalet. Det här har facket velat få in i det nya avtalet, men företaget har inte velat gå facket till mötes hela vägen.

– Vi ser detta som avtalsshopping, och det kan vi inte acceptera, sade Michael Bentin till tidningen i juni.

Varslade för andra gången

Den 20 juni sade företaget upp det gällande avtalet, vilket ledde till att Elektrikerförbundet varslade Securitas om strejk. Efter detta tog företaget tillbaka sin uppsägning av avtalet och parterna enades om att förlänga avtalet till sista augusti.

Tillsammans med medlare återupptog parterna förhandlingarna i mitten av augusti, men det gick trögt enligt Elektrikernas representanter. Samma dag som avtalet skulle ha löpt ut varslade Elektrikerna återigen Securitas om strejk. Den skulle ha påbörjats tisdag den 12 september, men en knapp timme innan tiden runnit ut var alltså ett nytt avtal tecknat.