Parterna har under en längre tid förhandlat om att företagsavtalet mellan Securitas Technology Sverige AB och Elektrikerförbundet ska inrangeras, föras in, i det avtal som Elektrikerförbundet har med Installatörsföretagen för mindre larmföretag: det nästan likalydande Larm- och säkerhetsteknikavtalet.

Tvisten i förhandlingarna handlar om att ersättningarna i företagsavtalet mellan Securitas och Elektrikerförbundet är högre, i vissa fall dubbelt så höga, som i Larm- och säkerhetsteknikavtalet.

– Vi kommer ingen vart, och i går, 20 juni, sade företaget upp avtalet. Så vi ser ingen annan utväg än att agera och varsla om stridsåtgärder, säger Michael Bentin, och tillägger:

– De har haft ett företagsavtal i 20 år, ett avtal som gäller på en viss nivå. Vi har sagt att ”visst vi kan försöka få in er i det andra avtalet, men då vill vi ha med ett sidoprotokoll där vi reglerar mervärdet av det gällande avtalet”, det har vi inte fått gehör för. Vi ser detta som avtalsshopping, och det kan vi inte acceptera.

Höga krav på säkerhet

Företagsavtalet Larm- och säkerhetsavtalet mellan Securitas Technology Sverige AB och Elektrikerförbundet har funnits sedan 2001, innan dess gällde Installationsavtalet mellan parterna (tidigare hette företaget Stanley Security Sverige AB).

Avtalet gäller för tekniker som utför arbete i produktion, driftsättning och service på avancerade larm och brandlarmsanläggningar där höga krav på säkerhet ställs och stora värden ska skyddas.

Enligt Michael Bentin är avtalet med Installatörsföretagen anpassat för mindre larmföretag, samtidigt som Securitas är ett stort företag med svåra tekniska anläggningar.

300 anställda berörs

Det är i dagsläget ungefär 300 anställda som berörs av företagsavtalet mellan Securitas och Elektrikerförbundet, fler än hälften är medlemmar i Elektrikerförbundet

Nu har Elektrikerförbundet lagt ett varsel om arbetsnedläggelse, strejk, på Securitas Technology Sverige AB från och med 28 juni 2023 kl 05.00.

Arbetsuppgifterna försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen.