• Foto: Anna Norling

  • Foto: Anna Norling

  • Foto: Anna Norling

Ett krånglande lönesystem har lett till att Elektrikerförbundet stämmer Stanley Security i Arbetsdomstolen. Nu gör företaget en motstämning. Det gäller 76 arbetstagare som företaget anser har fått för mycket i lön.

I maj 2017 införde Stanley Security ett nytt lönesystem. Det vore lögn att påstå att det skedde problemfritt. Det mesta som kunde gå fel gick fel.

Det har bland annat handlat om felaktiga semesteruträkningar, karensdagar vid sjukdom och tjänstledighet. De flesta av företagets 450 anställda, såväl arbetare som tjänstemän, har på något sätt fått sin lön felaktigt beräknad.

– Det fanns någon som hade 17 karensdagar på en månad. Jag tror det har varit fel på varenda punkt i lönespecifikationerna, säger Robert Almerstam, ordförande för riksklubben på Stanley.

LÄS ÄVEN: Stanley Security får betala skadestånd för lönekrångel

Stanley införde under 2016 och 2017 ett nytt lönesystem från NGA (NorthgateArinso) på sina enheter i hela Europa. I Sverige infördes systemet i maj 2017.

Redan vid första löneutbetalningarna i maj 2017 uppstod stora problem och klubben agerade för att lösa situationen med företaget, dock utan att någon lösning kom till stånd. Problemen fortsatte.

– Bland annat hade de missat att en anställd arbetar halvtid. En månad fick han dubbel lön och månaden efter så drog de hela lönen, utan att säga till i förväg, säger Robert Almerstam och fortsätter:

– Situationen har skapat psykisk ohälsa för personalen. De anställda vet inte om de har pengar till sina räkningar månaden som kommer. Det var någon som sa: ”det här är som på lotto, var fjärde vinner”.

LÄS ÄVEN: Michaels strid om prestationslönen tas upp i AD

Hösten kom och problemen fortsatte. Företaget började kvitta pengar för personalen. Det som blivit för mycket ena månaden i brutto drogs nästa månad i netto, utan att företaget fått det godkänt av arbetstagarna.

Elektrikerförbundets representanter kallade till förhandling. Facket föreslog att företaget skulle nollställa lönesystemet och börja om från början när 2018 kom. Men företaget menade att nu var allt på väg att lösas.

2018 kom men ingen förbättring skedde. Förhandlingar ägde rum, som dock slutade i oenighet.

Till slut, i maj 2018, valde facket att stämma Stanley för kollektivavtalsbrott mot fem av de anställda då företaget inte betalat ut lön enligt kollektivavtalet.

LÄS ÄVEN: Claes Thim: ”Vi arbetare är de största förlorarna med denna budget”

En ny höst kom och problemen fortsatte. Den 16 november stämde Elektrikerförbundet återigen Stanley för kollektivavtalsbrott, samt för brott mot lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Denna gång handlade det om ytterligare ett 100-tal medlemmar.

Tolv dagar senare, den 28 november, stämplades ytterligare en stämningsansökan i ärendet om lönerna på Stanley Security. Denna gång var avsändaren Almega som företräder Stanley Security. Företaget stämmer nu Elektrikerförbundet.

Det gäller 76 medlemmar som enligt företaget har en skuld till företaget på grund av för hög utbetald lön. Nettobeloppen ligger mellan 1513 kronor upp till 71 322 kronor. Det sammanlagda värdet på företagets fordran uppgår till 805 867 kronor.

LÄS ÄVEN: Ulf Lundén: ”Bankskandalerna fortsätter och vinnare förblir skurkkapitalismen”

Företaget skriver i sin stämningsansökan att: ”Problemen är numera åtgärdade och lönerna korrigerade”.

Det är en verklighetsbeskrivning som klubbordföranden Robert Almerstam på Stanley inte riktigt instämmer i.

– Det har blivit mycket bättre, men det är fortfarande fel och det kommer nya fel. Nu har det gått ett och ett halvt år, det räcker nu. Jag vill att vi löser det här så att vi kan börja koncentrera oss på jobbet.

Redaktionen har varit i kontakt med Stanley Security som dock valt att inte kommentera.


Stanley Security

Stanley Security Sverige AB är ett tekniksäkerhetsföretag som säljer lösningar inom säkerhet och brandskydd. Företaget finns i tolv europeiska länder och ingår i Stanley Black & Decker-koncernen.

Stanley Black & Decker tecknade 2015 ett globalt löneleveransavtal, vilket innebär att koncernens lönehantering flyttas successivt till en gemensam leverantör, NGA. Som en konsekvens av detta avtal flyttade ett antal europeiska länder sin lönehantering till den globala leverantören under 2016 och 2017.

Överflyttningen av företagets löneadministration gjordes under våren 2017 och har inte varit problemfri utan medfört felaktigheter i samband med företagets löneutbetalningar.

I företaget arbetar cirka 400 tjänstemän och cirka 450 arbetare. Av de kollektivanställda är cirka 200 medlemmar i SEF.


Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se