Tvisten har pågått i flera år, och parterna har vid flera tillfällen mötts i Arbetsdomstolen i muntliga förberedelser där LO-TCO Rättskydd har företrätt förbundet.

Till sist satte sig förbundet och företaget ned själva för att nå en förlikning. 

Det har handlat om den extrapension som sedan juni 2004 finns i Installationsavtalet, tillika Larm- och Säkerhetsavtalet.

Elektrikerförbundet har hävdat att extrapensionen ska gälla för förbundets medlemmar på Stanley Security. 

Vi fick frågor från några medlemmar om hur pensionsavsättningarna kan skilja sig mellan åren.

Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerna

– Vi fick frågor från några medlemmar om hur pensionsavsättningarna kan skilja sig mellan åren, och där startade det hela som blev en tvist och i slutändan en överenskommelse med företaget, berättar förbundets förhandlingschef Mikael Pettersson.

Parterna har haft olika uppfattningar om vad kollektivavtalet säger om extrapensionen. Men nu har parterna alltså till slut nått en förlikning, (se faktaruta nedan). 

– Det är mycket siffror och Fora som administrerar detta gör beräkningar på helåret, så vi har i förlikningen gjort helårssiffror för att underlätta beräkningarna. Grunden är att företaget gör fyllnadsinbetalningar till medlemmarnas pensionskonton. 

Utöver de nu överenskomna extra pensionsinbetalningarna ska företaget betala ett skadestånd till förbundet på 250 000 kronor. 

Den nu överenskomna extrapensionen är något lägre än den som gäller i Installationsavtalet för elektriker, men högre än för tekniker på Larm- och Säkerhetsteknikavtalet.

Portättbild på Mikael Pettersson

Vi förhandlar bara för våra medlemmar. Framåt gäller det alla som arbetar under avtalet.

Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerna (Foto: Britt Mattsson)

Mikael Pettersson säger att överenskommelsen nu har skapat en tydlighet vad gäller de extra pensionsavsättningarna och inbetalningar utöver avtalspensionen. 

– Det har varit krångligt och förhandlingarna har varit många och långa, det är därför det har tagit så lång tid. Det började med lokala förhandlingar som blev central förhandling och nya tvister som uppkom under resans gång. 

– Elektrikerförbundet stämde företaget till Arbetsdomstolen. Men till slut så satte vi oss ned själva, företaget och Elektrikerförbundet. Vi behövde hitta en slutlig överenskommelse för medlemmarna, och i min värld så lyckades vi komma fram till en bra förlikning.

Nu kommer det att göras extra inbetalningar till medlemmarnas pensionskonton, för åren 2010 samt 2014-2019.

Från 2020 gäller den nya procentsatsen på 1,075 procent för alla på kollektivavtalet. Alla tekniker som var medlemmar vid förlikningstillfället får därutöver 1 000 kronor på maj-lönen, som ett engångsbelopp.

Det började med lokala förhandlingar som blev central förhandling och nya tvister som uppkom under resans gång.

Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerna

Förlikningen bakåt i tiden gäller endast för Elektrikerförbundets medlemmar på företaget. 

– Vi förhandlar bara för våra medlemmar. Framåt gäller det alla som arbetar under avtalet. Jag tycker det är en ganska bra förlikning, och det gör skillnad att vara medlem, säger Mikael Pettersson. 

Under årens lopp har det varit många tvister mellan Elektrikerförbundet och Stanley Security. Det har bland annat handlat om ett krånglande lönesystem och låsteknikers rätt till prestationslön, samt hantering av underentreprenörer. 

Elektrikerförbundets avtal med Stanley Security heter ”Larm- och säkerhetsavtalet”.

Enligt företaget jobbar omkring 350 tekniker på företaget, varav drygt 200 är medlemmar i Elektrikerförbundet. 

Förlikningen om extrapensionen mellan Elektrikerförbundet och Stanley Security:

  • 2010: 0,335 procent
  • 2011-2013: För dessa år har företaget inbetalt rätt extra pension enligt förbundets uppfattning. 
  • 2014-2019: 0,575 procent per år
    Samt extra för 2017: 0,2 procent
    Samt extra för 2018: 0,3 procent
    Samt extra för 2019: 0,43 procent
  • 2020 och framåt: 1,075 procent

Extrapensionen gäller all arbetad tid, att jämföra med den vanliga avtalspensionen på 4,5 procent som endast gäller från att den anställde fyllt 25 år.