Under måndagens centrala representantskap redovisades förbundets ekonomiska resultat för 2023. Under året gick Elektrikerförbundets verksamhet 37 miljoner kronor back. Men då förbundets ekonomiska placeringar gick riktigt bra under året slutade 2023 års resultat ändå med ett plusresultat på 30 miljoner kronor.

Fram till sista april i år har förbundet ett verksamhetsresultat på minus 10 miljoner kronor, men efter finansiella intäkter hamnar resultatet på fyra miljoner kronor plus.