Bland mycket annat kommer ett medlemsärende att behandlas.

Ett par medlemmar har vänt sig till förbundet med en begäran om ersättning för advokatkostnader som de haft med anledning av en tvist med sin arbetsgivare.

Tvisten handlar om ett avtal om bonus som de har träffat med sin arbetsgivare.

Förbundskontoret har tillsammans med LO-TCO Rättsskydd utträtt klagomålet från medlemmarna och kommit fram till att förbundet inte är ersättningsskyldiga. Nu är det upp till ombuden på CR att besluta i frågan.

Skulder föreslås avskrivas

Mötet ska även behandla ett antal motioner från medlemmar.

Bland annat att medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift på grund av dålig information från förbundet ska få sina skulder avskrivna, att förbundet ska utreda att införa en graviditetsförsäkring för medlemmarna, att ta bort mätavgiften för de arbeten som inte utförs på ackord samt att ledande montörer ska klassas som ett fackligt förtroendeuppdrag.

Därutöver ska rapporter klubbas och årets Blåslampa utses.

Tidningen är på plats under det centrala representantskapet.
Följ rapporteringen på vår sajt!