Vissa som kommit till Rönneberga konferens på Lidingö för att vara med på Elektrikernas Forum för ackord har bara mätt några enstaka jobb. Andra har gjort det i decennier. En av dem kommit till Lidingö för att bidra med sin långa erfarenhet är El-ettans ordförande David Wikström. 

I en fikapaus får han frågan vad han tar med sig hem från rådet. David Wikström tycker att han fått sina egna antaganden ifrågasatta. 

Han har till exempel märkt att det inte bara är nybörjare som gör olika saker på vissa sätt bara för att ”någon” har sagt det. 

– Inte ens de mest erfarna läser alltid vad som står i boken, säger han och skrattar.  

”Var närvarande på företaget”

Deltagarna blev indelade i mindre grupper för att diskutera erfarenheter av ackordsjobbet, både problem och lösningar som finns där ute på arbetsplatserna. 

David Wikström var med i samma diskussionsgrupp som bland andra Andras Molnar, ordförande för Elektrikerförbundets avdelning 16. 

Deltagare på konferensen. Foto: Lena Gunnars

När var dags för deras grupp att redovisa sina slutsatser för de övriga tog Andras Molnar till orda. 

Han började med att dela med sig av vad man kan göra om arbetsgivaren förhalar etableringsförhandlingar. Det är genomgångarna när arbetsgivaren och ackordslaget kommer överens om förutsättningarna för ett projekt.  

– Vår lösning är att vara närvarande på företaget och kräva en etableringsförhandling. Åtminstone kan man försöka boka in ett datum i kalendern för när den ska hållas.

Går att mäta ändå

Andras Molnars grupp underströk även vikten av att ledande montörslaget är enat på företaget. 

– Om de är enade är sannolikheten för att få igenom sina etableringar mycket större än om man är ensam som kräver saker, säger Andras Molnar. 

David Wikström varnar för att den som är ny på att mäta lätt kan fastna i att de måste få till en etableringsförhandling. Men det går att mäta ändå. 

– Sänk trösklarna. Etableringsförhandlingen ska inte vara hindret som ligger framför en för att kunna mäta ett ackordsjobb, säger Andras Molnar. 

”Inte stressigt att jobba på ackord”

Flera röster tipsade de nya om att börja mäta små uppdrag först. 

Tomas Jansson, biträdande förhandlingschef och ackordsansvarig på Elektrikerförbundet framför Rönneberga-skylt.
Tomas Jansson, biträdande förhandlingschef och ackordsansvarig på Elektrikerförbundet.

– Merparten av ackordssedlarna i vårt system är mindre ackordssedlar, säger Tomas Jansson, biträdande förhandlingschef och ackordsansvarig på Elektrikerförbundet. 

Engagemanget han sett under septemberdagarna på Rönneberga ger framtidstro, säger han. 

På en lista bredvid honom i konferensrummet finns en flera sidor lång lista skriven med grön tuschpenna. 

En av alla punkterna på listan handlar om att bygga en ”ackordskultur” på arbetsplatsen.  

Tomas Jansson konstaterar att många som drar sig för att jobba på ackord litar på hörsägen i stället för på fakta. Ackordslistan är ett lönesystem som grundar sig på din arbetsprestation. Inte på din tid på jobbet.  

– Men det är inte stressigt att jobba på ackord och man har månadslönen garanterad. Man kan inte förlora något på det. Det handlar om att du kan få lite mer i lön genom att planera ditt arbete som helhet.