”Nej, här jobbar vi inte på ackord. Vi har en deal med chefen om högre lön.” Hör jag från många arbetsplatser.

Men en deal du gör med företaget om högre lön vid en viss prestation blir aldrig lika bra som om du hade mätt ihop din prestation och redovisat det med hjälp av Ackordstidlistan (ATL).

Många av dessa dealer bygger på företagets beräkning som i grunden är en kvalificerad gissning.
Hos en del företag är den inte särskilt kvalificerad. Hit hör kvadratmeterpriser eller andra typer av fantasikalkyler. Den som ska utföra arbete får sällan veta alla siffror.

När en arbetare påstår en sak och chefen en annan, tenderar många arbetare att backa.

Tänk om du som anställ hade fått se på svart och vitt hur mycket pengar du genererar till ditt företag.

Jag vet att det är inte riktigt just den siffran en ackordsberäkning ger. Men det blir ändå en redovisning av vad som blev utfört, jämfört med vad företaget har hoppats på.

Behöver vara medlem

Det finns säkert flera orsaker till att en elektriker som är medlem i facket väljer medvetet att inte nyttja sin kollektivt avtalade rättighet att kräva högre lön när den arbetar. Okunskap om själva rättigheten är väl en sak. Okunskap om hur man går till väga är en annan.

Det krävs ett visst engagemang att lära sig ATL. Det lärs inte ut på el-programmet. Du behöver vara medlem för att fullt ut få ta del av det, men belöningen är helt klart värt det.

Det är lätt för mig att berätta om alla rättigheter en anställd har och skyldigheter en arbetsgivare behöver leva upp till. Det svåra blir fortfarande genomförandet.

Det enda som krävs är kunskap och organisering.

När en arbetare påstår en sak och chefen en annan, tenderar många arbetare att backa.
Det handlar inte om rädsla för konflikter eller svaghet.

Jag tror att i relationen anställd – anställare gömmer sig en beroendeställning som är till fördel anställaren. Men beroendet är inte hugget i sten. Det vittnar arbetarrörelsens framgångar om.

Fundera över villkoren

Det enda som krävs är kunskap och organisering. Det blir alltid lättare för en arbetsgivare att göra som den vill när den har att göra med en som inte är medlem i facket. Lika lätt blir det när medlemmen inte har koll på vilka rättigheter den ha.

Innan du väljer en så kallad deal eller ÖK-jobb, fundera över villkoren ett extra varv. Är ett av villkoren att du inte mäter på ackord? Varför är det viktigt för arbetsgivaren? Är det för att han inte förstår hur det fungerar?

Det kan vara så enkelt att du faktisk förväntas göra mycket mer arbete och det är därför du får en högre lön. Kanske till och med arbetsgivarens arbete.

I så fall kan du ha försämrat dina och kollegornas villkor för gott.