Kållered

Det senaste ärendet handlar om en solcellsinstallation i början av juni i Kållered. Två personer som var inhyrda av Svea Solar arbetade på det aktuella taket. Det fanns endast fasta fallskydd, skyddsräcken på endast vissa delar av taket och vid tillfället användes ingen personlig fallskyddsutrustning. Fallhöjden var omkring nio meter.

Det här ledde till att Arbetsmiljöverket i mitten av augusti beslutar om att utfärda en sanktionsavgift för Svea Solar på 400 000 kronor.

Boden

I juli fick ett annat ärende om fallrisker på Svea Solar sitt juridiska avgörande. Det ärendet sträcker sig så långt bak i tiden som mars 2022. Under en inspektion i Boden framkom att det fanns fallrisk för företagets anställda. Fast fallskydd saknades där takarbete utfördes och arbetstagarna använde inte personlig fallskyddsutrustning. Fallhöjden var omkring tre meter.

Arbetsmiljöverket utfärdade i december 2022 ett avgiftsföreläggande mot Svea Solar på även denna gång 400 000 kronor. Men myndigheten fick aldrig någon respons på föreläggandet, vilket ledde till att det hela gick till domstol. Förvaltningsrätten i Luleå gick på Arbetsmiljöverkets sida och dömer Svea Solar att betala sanktionsavgiften. Den tredje juli i år vann domen laga kraft.

Karlstad

Men det finns många fler, nyare, ärenden gällande Svea Solar hos Arbetsmiljöverket. De flesta handlar om brister i fallskyddet. I januari i år beslutade Arbetsmiljöverket om omedelbart förbud för Svea Solar att utföra arbete på över två meters höjd vid ett projekt i Karlstad. Vitet sattes till 500 000 kronor.

Vid det aktuella bygget var fallrisken sex meter och arbetarna på taket saknade personligt fallskydd, delar av arbetsytorna saknade helt fasta fallskydd, ställningen som fanns saknade förtätat räcke samt gavelskydd saknades helt på ställningen.

I mars beslutade Arbetsmiljöverket om ett omedelbart förbud mot Svea Solar att utföra byggnadsarbete över två meters höjd på ett projekt i Karlstad, till dess att de brister i fallriskerna som myndigheten konstaterats åtgärdats. Vitet sattes till 150 000 kronor.

Nässjö

I april i år genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av ett av Svea Solars projekt i Nässjö. Även där framkom brister i fallskyddet och myndigheten utfärdade ett omedelbart förbud mot att utföra byggnadsarbete där fallhöjden är två meter eller högre.

Vitet för företaget att bryta mot förbudet sattes till 500 000 kronor. Det framkom även av inspektionen att de anställda som uppfört ställningen gått en ställningsutbildning på cirka två timmar, vilket är en väsentlig skillnad mot vedertagen praxis i branschen, där utbildningen är på 16 timmar. 

Ärendet avslutades 3 juli i år, då myndigheten bedömde att företaget uppfyllt villkoren för att häva förbudet.

Mölndal

Men problemen fortsätter. Den 9 juni utfärdade Arbetsmiljöverket ännu ett omedelbart förbud mot företaget på grund av fallrisk för de anställda. Den här gången var det ett projekt i Mölndal där en inspektion genomförts.

Vitet var denna gång satt till 50 000 kronor. 22 juni avslutar Arbetsmiljöverket ärendet då företaget uppfyllt myndighetens krav.

Torslanda

Den 16 juni beslutar Arbetsmiljöverket om ytterligare ett omedelbart förbud för Svea Solar att utföra byggnadsarbete över två meters höjd. Denna gång ett projekt i Torslanda.

Vitet sattes till 50 000 kronor. Ett par veckor senare beslutade Arbetsmiljöverket att avsluta ärendet, detta då företaget dels monterat gavelskydd på taket, dels då arbetet på platsen var avslutat.

Förbud även mot Sesol

Det är inte bara Svea Solar som har fått förbud utfärdade av Arbetsmiljöverket. Även det andra stora solcellsbolaget, Sesol, har fått förbud förenade med vite för fallrisker. Det här rapporterar Byggnadsarbetaren. Totalt har fjorton omedelbara förbud utfärdats av myndigheten mot företagets arbetsplatser under 2023.

Därför skedde strömgenomgången på Svea Solar i Stockholm       

Arbetsmiljöverket har även granskat händelsen i Stockholm i mars 2023 där en extern besiktningsman samt en montageledare från Svea Solar utsattes för strömgenomgång vid en besiktning av en av Svea Solars solcellsinstallationer.

Elektrikern har skrivit om händelsen tidigare, detta då Elsäkerhetsverket blev inblandade i ärendet. Anledningen till olyckan var, enligt företagets egen utredning, att kabeln för funktionsjord till montagesystemet av misstag skarvats med en MC4-kontakt som kopplats ihop med en panelslinga, något som medförde att montagesystemet och panelernas metallramar blev strömförande. ”Detta är ett extraordinärt misstag av rang och ska inte kunna hända”, står det i företagets utredning.