Efter att Elsäkerhetsverket mottagit flertalet anmälningar mot Svea Solar genomförde myndigheten en tillsyn mot företaget förra våren, 2022.

Då förändrade Svea Solar sitt egenkontrollprogram i dialog med myndigheten, som nöjde sig och avslutade ärendet.

Men därefter har ytterligare anmälningar mot företaget nått Elsäkerhetsverket, och nu har myndigheten alltså beslutat om ett föreläggande mot företaget. Detta då de menar att flera av anmälningarna är mycket allvarliga.

”Elsäkerhetsverket ifrågasätter därför om ni följer ert egenkontrollprogram på det sätt som ni uppger. Då tillbuden är mycket allvarliga och inte endast av tillfällig art, då så många anmälningar kommit in till myndigheten, kan Elsäkerhetsverket komma att förbjuda Svea Renewable Solar AB att utföra elinstallationer till dess att ni kan visa att kraftfulla åtgärder gjorts inom företaget för att ni ska utföra elinstallationer enligt god elsäkerhetspraxis”, skriver Elsäkerhetsverket i sitt beslut.

Detta är Svea Solar

Svea Solar grundades 2014 och har verksamhet i Sverige, Tyskland, Spanien, Belgien och Nederländerna. Företaget har växt snabbt och är i dag Sveriges ledande solcellsföretag.

Totalt antal anställda: omkring 1 200

Varav i Sverige: omkring 650

Varav arbetar med installationsarbete: omkring 450

Ovanligt många anmälningar

Jimmy Grilfve är handläggare vid Elsäkerhetsverket och förklarar myndighetens ställningstagande.

– Egenkontrollprogrammet är till för att det inte ska ske olyckor och tillbud, men när det nu kommer in så många anmälningar så måste vi få reda på varför, och vad man tänker göra för att i framtiden göra säkra elinstallationer. Det är vad företaget ska svara på nu. Vårt mål är att anläggningarna ska vara säkra.

Jimmy Grilfve, Elsäkerhetsverket

Jimmy Grilfve säger att ärendet mot Svea Solar handlar om ovanligt många anmälningar mot ett och samma företag.

– Men man måste också ha i åtanke att det handlar om ett stort företag.

Senast den 31 maj måste Svea Solar förklara för Elsäkerhetsverket på vilket sätt ”kraftfulla åtgärder gjorts” för att företagets elinstallationer ska utföras enligt god elsäkerhetspraxis. Annars väntar förbud mot elinstallationsarbete.

Läs även Svea Solars svar här.