Vi träffade ett riktigt glatt och trevligt gäng och under mötet så pratade vi om bilar, arbetsmiljö, kollektivavtalet, även frågor om övertid och resor togs upp.

Vi pratade också om vikten av att organisera sig och att skapa lokala förutsättningar för att kunna vara med och påverka sin arbetssituation.

Dagen avslutades med att vi hjälpte medlemmarna med att starta en ny klubb och välja en klubbstyrelse, vilket innebär flera nya förtroendevalda då det valdes: Klubbordförande, Sekreterare, Ledamöter och Skyddsombud.

Johan, Michael och Peter summerar besöket med tre kommentarer:

  • Vilka underbara medlemmar!
  • Nu har vi startat ytterligare en klubb och fixat fler förtroendevalda!
  • Utåtriktat fackligt arbete när det är som bäst!