I Elektrikerförbundet finns när detta skrivs 257 klubbar på olika företag runt om i landet. Varje klubb har en klubbordförande. Patrick Hellgren, Carls Elektriska i Stockholm, är en av dessa.

En sån som låter mest

Hur kom det sig att du blev klubbordförande?

– Det var så pass många som hade ställt frågan om inte jag skulle starta en klubb på företaget, och till slut blev det så.

Varför tror du att just du fick den frågan?

– Det finns alltid de i arbetsskaran som ifrågasätter och låter mest.

Och du är en sådan?

– Ja, och det brukar bli de som blir valda till olika uppdrag.

Vad har du ifrågasatt?

– ”Varför har vi gjort så här?”, sådana frågor. Jag är nyfiken av mig.

Elektrikerförbundet

Elektrikerförbundet är representerat på ungefär 1 940 arbetsställen, av dessa arbetsställen finns det 257 företagsklubbar. På företag som saknar klubb har förbundet idag 284 kontaktombud. Totalt har drygt 2 200 personer förtroendeuppdrag i Elektrikerförbundet.

Så hur gick det till när ni bildade klubb på firman?

– Det började för fem år sedan. Jag agerade valberedning i början och försökte få någon av de äldre ledande montörerna på firman att ta ordförandeuppdraget, men de sa att de inte hade tid. Så till slut så sa jag att ”nu är er sista chans att hindra mig från att ta det här uppdraget”, men det var ingen som ville något annat. Så då blev det så.

Var det svårt att bilda klubb?

– Nej, det var relativt lätt. Det var ganska många som tyckte att det fanns ett behov av en klubb på företaget. Vi tyckte att det var skevt att våra löner förhandlades centralt, vi ville ha förhandlingarna närmare oss på firman. Och så var det frågan om ackord, vissa jobbade på ackord, vissa inte. Då sa vi att om vi organiserar oss så kan de som vill gå på ackord men inte gör det idag gå kurser och lära sig.

– Sedan kom det en massa i vägen. Först fick jag ett storbygge med 14 man under mig, sedan kom pandemin och efter det var jag föräldraledig i ett år, men min fina styrelse hoppade in när det behövdes.

Det får ta den tid det tar

Vad innebär det att vara klubbordförande?

– Jag är kontakten mellan företag och medlemmarna. Jag ska försvara avtalet och representera medlemmarna på bästa sätt. Vi sitter med vid löneförhandlingar, och om någon är missnöjd med lönen så bokar jag en tid med arbetsgivaren och så sätter vi oss ned och diskuterar.

– Handlar det om anställningsfrågor så hänvisar jag till förbundet. Jag har ingen budgeterad tid för uppdraget, utan det får ta den tid det tar.

Jag försöker att inte tjafsa i onödan.

Patrik Hellgren

Har du haft några konflikter med företaget?

– Jag försöker att inte tjafsa i onödan, men det har väl hänt ett par gånger att jag trott att vi har kommit överens, men där det i slutändan visade sig att vi inte var det i alla fall.

Vad har du för tips till den som nyligen valts till klubbordförande?

– Du bör så fort som möjligt gå El-vald. Där får du all grundläggande information som du behöver för uppdraget, det är en väldigt bra kurs.