Johannes Boson säger att Svea Solar ser väldigt allvarligt på de aktuella anmälningarna, och att företaget vidtagit flera förbättringar av sina rutiner, vilket inneburit att man nu efterlever sitt egenkontrollprogram bättre.

Angående ert egenkontrollprogram, Elsäkerhetsverket ifrågasätter ju om ni följer det. Hur säkerställer ni att ni gör det?

– Det är det vi ska svara på nu, hur vi gör konkret. Och det handlar bland annat om stöd i fält till installatörer och elektriker, och att vi har anställt specialister till ac- och dc-sidan som kan svara på specifika frågor, säger Beatrice Fernström, arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig på Svea Solar, som sitter med vid intervjun.

Beatrice Fernström
Beatrice Fernström, arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig på Svea Solar.

Av anmälningarna som nu resulterat i ett föreläggande, framgår det att företagets anställda, och även kunder, utsatts för risker och/eller strömgenomgångar. Hur säkerställer ni säkerheten för era anställda och kunder?

– Primärt handlar det om vårt operativa uppföljningsarbete. Vi har kontinuerliga ”safety walks”. Jag gjorde själv två safety walks igår, totalt har vi genomfört uppåt 150 de senaste månaderna, säger Johannes Boson.

Är de som skyddsronder?

– Ja, vi kollar fallskydd, byggställningar, riskbedömningar, hur gör vi våra elinstallationer, byggdamm och så vidare, säger Johannes Boson.

Totalt har vi genomfört uppåt 150 safety walks de senaste månaderna.

Johannes Boson

– Men det handlar också mycket om att vi är ute och pratar om risker, för att sätta det på agendan, säger Beatrice Fernström.

Av företagets svar från tillsynen 2022 framkom det att skyddsombuden varit underbemannade. Hur ser det ut i dag?

– Vi har en god dialog med facket för få till fler skyddsombud, för det är en viktig pusselbit i vårt arbetsmiljöarbete. Vi saknar skyddsombud i några regioner och då tar vi hjälp av regionala skyddsombud, säger Beatrice Fernström.

Vi har en god dialog med facket för få till fler skyddsombud.

Beatrice Fernström

Vad innebär det här föreläggandet för era kunder? Behöver de oroa sig på något sätt?

– Våra kunder ska inte oroa sig på något sätt, vi har gjort över 6 000 installationer per år, och mer än 20 000 installationer i Sverige totalt, säger Johannes Boson och fortsätter:

– Det här är några få enskilda fall där vi har brustit, men i stordelen av jobben har vi gjort väldigt bra och säkra installationer.