Det är de stora solcellsföretagen Svea Solar och Sesol som tillsammans med Elektrikerförbundet, Svensk solenergi och Arbetsmiljöverket arbetar för att skapa en standard för taksäkerhet för solcellsmontörer.

Vid sidan av detta har Elektrikerförbundet även ett arbete med Installatörsföretagen om taksäkerhet vid solcellsinstallation.

Där är det företagen Solcells Kompaniet och Ecokraft som är med i arbetet tillsammans med Isabell Öberg, ombudsman vid Elektrikerförbundets region Mitt och en representant från Installatörsföretagen.

Arbetet har resulterat i förslag som nu skickats till Prevent så att de tillsammans med parterna ska skapa material och checklista för vad som ska kontrolleras i samband med takarbete. 

Isabell Öberg
Isabell Öberg, ombudsman i region Mitt.

– En risk vi ser är hanteringen av solcellerna, de kan väga mellan 20-30 kilo styck. Och de är väldigt otympliga att bära, om du då ska ta dig upp på ett tak, eller bära dem över ett lutande tak, kan mycket hända.

– Vi har bland annat tittat på glasmästare, som använder sugproppar för att kunna bära solcellerna i sidled, då får du ett bättre grepp, i annat fall har vi föreslagit att man är två som bär.

Vilka regler ska gälla?

Något som är en stor fråga är vilken arbetsmiljöstandard, vilka regler, som ska gälla för solcellsinstallation. Har du ett avstånd som är max en meter från takkanten får du arbeta med endast säkerhetslina, arbetar du närmare kanten än så måste du ha ett fallskydd utanför, ett så kallat kollektivt fallskydd.

Men det här kollektiva fallskyddet, ställningen, är dyr att bygga, därför vill många företag slippa det.

Takskottare har ett undantag från reglerna, de går på en annan standard, och får gå hela vägen ut mot takkanten med bara sele. Det här undantaget vill även flera solcellsföretag ha. Därför försöker nu fack och företag tillsammans arbeta fram en standard som kan accepteras. Niklas Enström förklarar:

– Det råder inte en konsensus kring vilket regelverk som ska gälla. När kan man göra ett undantag för kollektivt fallskydd? Det försöker vi bena ut. Men om det skulle bli som med takskottarna, att de kan jobba med endast lina, så hamnar ansvaret på individen, det vill vi komma från.

”Fallrisk är en stor säkerhetsrisk”

– Arbetsmiljöverket säger att de välkomnar att vi kommer in med förslag på hur en ny standard ska se ut, men än så länge gäller deras regler, det är vad företagen har att förhålla sig till.

Elektrikerförbundet har inte arbetat särskilt mycket med säkerhet vid takarbete tidigare, som mest har det förr i tiden handlat om att montera antenner på taken. Men i och med solcellsbranschens enorma expansion är läget ett annat.

– Fallrisk är en stor säkerhetsrisk i hela solcellsbranschen, vi är lite tagna på sängen, säger Niklas Enström och tillägger:

– Det är en djungel där ute. Många vill göra snabba pengar, särskilt är det de små företagen som genar med säkerheten, och då inte minst fallskyddet.