Har ni några kommentarer angående sanktionsavgifterna från Arbetsmiljöverket?

– Fallskydd ska alltid användas. I de fall vi upptäcker bristande fallskydd inleds en process för misskötsamhet. Oavsett om vi gör installationen själva, eller som i det här fallet (händelsen i Kållered i juni, reds anm) när vi använder en partner. Att inte använda fallskydd är ett avtalsbrott och ett brott mot våra interna rutiner. Det aktuella teamet har ni fått en varning och händer det igen kommer avtalet att sägas upp.

Om övriga sanktionsavgifter:

– Vi har brustit i efterlevnaden av våra rutiner i dessa enskilda fall. Vi tar detta på största allvar och har sedan dess infört en rad förändringar och sett över våra rutiner och hur de följs upp och efterlevs, bland annat genom ett utökat utbildningspaket för installatörer och chefer. 

Hur arbetar ni med fallskydd? 

– Vi arbetar alltid med kollektivt fallskydd där det är möjligt. I annat fall använder vi personligt fallskydd, exempelvis vid ställningsbyggnation. 

Har ni gjort några förändringar, bland annat i utbildning, med bakgrund av de många besluten från Arbetsmiljöverket? 

– Vi har gjort en rad förändringar under det senaste året, vi har förbättrat utbildningen för installatörer gällande bland annat arbete på hög höjd med montering av kollektivt fallskydd, ställningsbygge och användning av personligt fallskydd och räddningsinsatser. Utbildningar hålls både teoretiskt via vår utbildningsplattform och praktiskt i utbildningar på vårt eget Training Center. 

– Både vi och andra aktörer i branschen behöver bli bättre på säkerhet. Det är bakgrunden till beslutet att satsa på utbildning i våra egna Training Centers, där ingår gedigen säkerhetsutbildning som alla våra installatörer och arbetsledare deltar i under deras första veckor hos oss. Vi erbjuder också utbildning till våra samarbetspartners och vill på så sätt bidra till att öka säkerheten i hela branschen.