Det var i våras som Per gick förbi när grannen höll på att montera solceller på sitt tak.

Med förra höstens elräkningar i 10 000-kronorsklassen i färskt minne blev han själv intresserad av att införskaffa solceller.

– Jag var jättenoga innan jag valde bolag. Jag tog in offerter från 7-8 firmor, tittade på pris och rekommendationer.

– Jag var på väg att signa upp med samma firma som grannen, men det skulle ta några veckor extra. Så då valde jag Intercept Solar. Och med facit i hand så var ju det dumt.

Hur hittade du dem?

– Där jag bor satt det reklam för företaget uppsatt på lyktstolpar, så då ringde jag dit och frågade. Han som svarade verkade trevlig och kom förbi och gjorde platsbesök. Det var i maj i år.

Fick tjata om offert

Det började alltså bra, men det varade inte länge. Per fick tjata på företaget för att få en offert, säljaren svarade att den redan var skickad, utan att så var fallet.

– Jag borde ha gått på min magkänsla, redan där borde jag ha lagt i backväxeln.

I det avtal som tecknades mellan parterna framgår att panelerna skulle vara monterade i mitten av juni.

Så skedde inte. Montaget började inte förrän en månad senare. Och när väl arbetet påbörjades växte sig Per magkänsla allt starkare.

De borde ha koll på det där, för det handlar om brandsäkerhet och sådant.

Per

– Jag är grymt noggrann som person. Kanske mycket mer än vad som är vanligt. Jag reagerade på montaget. Ett exempel var att när de skulle sätta upp växelriktaren i garaget så ville elektrikern sätta den där det var snyggast, en decimeter från taket i hörnet.

– Men jag sa att i manualen står att det minst ska vara 70 centimeter från tak och andra väggar, för ventilationen, men det hade de ingen koll på. Då började jag känna att ”hallå, det där borde de ha koll på”, för det handlar ju om brandsäkerhet och sådant.

Rätt magkänsla

Problemen fortsatte. Första dagen på montaget kom ett hällregn, och vatten forsade in i garaget.

– Jag var rädd för att de borrat hål så tätskiktet blivit förstört, men det som hade hänt var att slangarna som man lägger kablarna i pekade uppåt så regnvattnet följde kablarna in i slangen. Det forsade in vatten över mina vägguttag.

Det forsade in vatten över mina vägguttag.

Per

Nu började Per få nog. Han kollade upp företag som besiktar solcellsinstallationer.

– Jag tänkte att tre tusen kronor för en besiktning är lite i förhållande till vad jag betalat för solcellerna.

Ett par veckor efter det att montaget enligt företaget var färdigt kom så en besiktningsman för att besikta arbetet.

Per hade bett Intercepts Solars representanter att delta under besiktningen. Besiktningen visade att Per hade haft rätt magkänsla.

Endast runt två procent besiktas

Andelen besiktade solcellsanläggningar är få. Av de runt 44 000 installationer som utförts det senaste året har runt två procent besiktats, enligt Tommy Göthberg vid Institutet för solenergikvalitet.

Flera allvarliga fel

Det fanns flera allvarliga fel i installationen. Bland annat att DC kabel hade skadats på grund av att kabeln dragits så att den skavde emot ett slitsat flexirör, infästningar satt lösa och gick att skjuta fram och tillbaka på takpannan och avståndet mellan skenorna var längre än det maximalt tillåtna.

– Företaget sa att ”det här är inga problem, det här fixar vi”, berättar Per.

De svarade inte i telefon eller på mejl, så vad ska man göra?

Per

Men det dröjde. Trots påstötningar åtgärdades inte felen. Då valde Per att anmäla företaget till ARN, Allmänna reklamationsnämnden.

– De svarade inte i telefon eller på mejl, så vad ska man göra? Jag tänkte att jag kan inte ha det så här, för jag har betalat så pass mycket pengar, och de är skyldiga att fixa de här felen.

Anmälan tog till slut skruv. I oktober, två månader senare, kom så ett par arbetare från företaget och monterade ned alla paneler, och satte sedan upp dem på nytt.

– Jag hoppas att de flesta punkter i besiktningen är släckta nu, men jag behöver göra en slutbesiktning, säger Per och tillägger att en ny besiktning kan ta tid.

– Jag är ju inte ensam om att ha satt upp solceller, så det kan dröja.

Anmälningar till ARN under ärende ”solceller”

2021 helår: 25 ärenden 

2022 tom oktober: 126 ärenden 

Lockar med laddbox

Det han nu främst saknar från företaget är dokumentation på produkterna, sådant som laddbox, växelriktare och paneler.

– Det behöver jag för att yrka garanti mot leverantören, för om firman läggs ned så kan jag ju inte ringa till en leverantör och säga att ”jag har några svarta paneler på mitt tak, jag tror de har handlat dem av er”. Jag måste ju veta vart jag ska vända mig, och det borde vara en ganska enkel sak för dem att ta fram, om de vill.

– Jag tror att min anläggning fungerar, något som kommer att visa sig när vårsolen kommer. Det som återstår nu är att åtgärda det som inte fungerar som det ska med smartmätaren.

Garantin är ganska värdelös om jag inte vet vart jag ska vända mig.

Per

– Men jag saknar fortfarande all dokumentation vilket är ganska allvarligt. Jag har upp till 25 års garanti på mina produkter, och den garantin är ganska värdelös om jag inte vet vart jag ska vända mig om något fel uppstår.

Att företaget läggs ned är inte en helt orimlig tanke. Elsäkerhetsverket har utfärdat förbud mot Intercept Solar att utföra elinstallationsarbete och nu även polisanmält företaget för olagligt elinstallationsarbete.

I skrivande stund marknadsför sig Intercept Solar fortfarande som en leverantör av solceller, och nu lockar de kunder med att den som tecknar ett avtal på solceller innan 12 december får en laddbox på köpet.

Svar på tal

Tidningen har intervjuat företagets vd, Jonatan Büttner, och Per har en del synpunkter på svaren gällande anmälan till ARN.

– Det som jag reagerade på var att han sa att anläggningen levererade fullt. Det stämmer inte då bara halva anläggningen fungerade de första tre veckorna.

– Ingen besiktning har skett efter det att företaget sade att de åtgärdat bristerna, så han kan ju inte veta om den blir godkänd. Jag saknar även snö- och vindlastberäkning.

Jag försöker nå bolaget varje vecka men får bara tomma löften.

Per

– De har inte heller åtgärdat problemen med min smartmätare, som inte visar någon data. Därutöver saknar jag fullständig dokumentation över anläggningen och produkterna.

– Snart har det gått sex månader sen dom började. Jag försöker nå bolaget varje vecka men får bara tomma löften att dom ska fixa det men inget händer.

Besiktning i kontraktet

Har du några tips till andra kunder som funderar över att installera solceller på sina tak?

– Ja. Få in i kontraktet att en godkänd besiktning ska ske innan betalning. Det borde även finnas ett krav att en besiktning ska ingå för att få göra en sådan här installation. Det tror jag att försäkringsbolagen kommer att kräva i framtiden.

– Och jag tycker att det är konstigt att man får starta ett företag som sysslar med el om man inte är registrerad hos Elsäkerhetsverket.

Fotnot: Per heter egentligen något annat. Han är orolig för hur försäkringsbolagen ska agera om de får veta att hans solcellsanläggning är installerad av ett företag som utfört olaglig elinstallation.

***

Hallå Adam Hedbom, jurist på Elsäkerhetsverket:

Vad gäller för den kund som har fått en solcellsinstallation av ett icke godkänt företag? Faller någon skuld på kunden?

–  Ansvaret för utfört olagligt elinstallationsarbete ligger hos det företag som utför elinstallationsarbete i strid med kraven i elsäkerhetslagen.

– Det finns också bötesbestämmelser mot företaget om de inte har gjort anmälan till oss, har en elinstallatör eller egenkontroll.

Vad gäller installationen, får den användas ut på elnätet, om den är besiktad?

– Här måste jag hänvisa till elnätsbolagens bestämmelser och nätavtalet. De brukar kräva en färdiganmälan av elinstallationsföretag eller elinstallatör. Det bästa är att kontakta aktuellt nätbolag eller Energimarknadsbyrån för vägledning.

Det här säger elsäkerhetslagen

6 §   Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att

1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och
2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

48 §   Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot
   1. en skyldighet som en innehavare av starkströmsanläggning eller elektrisk utrustning har enligt 6 §.

Adam Hedbom, jurist på Elsäkerhetsverket, kommenterar:

Hur 48 § och punkt 2 kan tillämpas i en situation är en fråga som vi inte äger. Det är rättsväsendet som får avgöra vilka krav som ställs på en innehavare.

Det finns dock inte en utpekad skyldighet att kontrollera att elinstallationsföretaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Det är en tjänst vi tillhandahåller för allmänheten.

Elsäkerhetsverket har ingen praxis att polisanmäla innehavare som har anlitat ett oregistrerat elinstallationsföretag och vad jag känner till har det aldrig prövats.

En besiktning av installationen är ett sätt att leva upp till 1 punkten i 6 § i Elsäkerhetslagen.