– Förbud och förbud låter lite kraftigt, det är att ta i. Det där kommer att överklagas. I grund och botten så grundar det sig i misskommunikation. Vi har inte kommit in med uppgifter i tid, och sedan så har det inte funnits skäl att lämna in uppgifterna.

Nu förstår jag inte?

– Jag tar det från början. Vi var registrerade hos Elsäkerhetsverket med auktoriserad personal men vi har alltid samarbetat med två andra företag. I alla jobb vi har gjort är det dessa företag som stått för installationen.

– Vi har haft auktoriserad personal och varit registrerade hos Elsäkerhetsverket, men vi har alltid gått under de andra företagens egenkontrollprogram.

Information om företaget screenshottat från deras hemsida.
Från företagets hemsida.

Inte gjort i tid

Ja, ni skickade in en tom mall till Elsäkerhetsverket på egenkontrollprogrammet?

– Det vet jag inte om. Det jag vet är att de efterfrågade vem som stod för behörigheten och vårt egenkontrollprogram. Vid den tiden hade vi redan beslutat att vi inte skulle ha egen personal. Så vi har inte haft egen personal som har utfört elinstallationer sedan i våras, tidig sommar.

Vi har inte haft egen personal som har utfört elinstallationer sedan i våras.

Jonatan Büttner

– Så när Elsäkerhetsverket säger att de vill ha uppgifter från oss så har vi känt att det finns ingen vettig anledning att vara registrerade hos Elsäkerhetsverket om man ska hårdra det.

– Men självklart kan vi fortfarande ta fram det här till dem, och det har vi inte gjort i tid. Det är där vi står. I dag är vi ute och projekterar, vi är egentligen bara en säljorganisation till de övriga två företagen.

Men hur ska ni lösa det här med Elsäkerhetsverket? Nu har Förvaltningsrätten utdömt att ni ska betala viten?

– Ja, det är ju något vi inte har någon lust att göra. Så det vi får göra är att lämna in en överklagan, och skicka in ett egenkontrollprogram till Elsäkerhetsverket. Men vi har inte heller utfört någon elinstallation, utan det har skett via de andra två företagen.

Inlägg från FB av företaget, om företaget.
Inlägg från företagets sida på Facebook, november 2022.

Hög prio

Har ni kommunicerat detta till Elsäkerhetsverket?

– Nej, vi har inte kommit så långt ännu. Det är väldigt hög prio att ta tag i det här nu, men har väl inte varit det tidigare.

Fast ni har fått vite utdömt mot er?

– Som jag ser det så kom vitet till för att vi lämnade in uppgifterna alldeles för sent. Men nu ligger det högst upp på priolistan att prata med Elsäkerhetsverket. I min värld så har det här blivit uppblåst och är ett missförstånd.

I min värld så har det här blivit uppblåst och är ett missförstånd.

Jonatan Büttner

– Jag hade förstått om man vidtog åtgärder om det hade varit så att vi hade sprungit omkring och gjorde en massa installationer utan behörighet, men det har inte existerat, så det här är bara en byråkratisk fråga.

Elsäkerhetsverket har också polisanmält er?

– Det känner jag inte till. Då undrar man ju vad den grundar sig i.

Olaglig elinstallation.

– Ja, men det jag beskriver är att man har påbörjat en process med felaktiga uppgifter. Eller är det jag som är ute och cyklar?

Det vet jag inte. Men om jag förstår dig rätt så handlar det om att kommunikationen mellan er och Elsäkerhetsverket har varit lite trasslig?

– Ja, för om vi löper den här linan ut så får vi visa upp vårt kundregister och så får de peka på vilka installationer som är olagliga. Och det menar jag då skulle vara noll. Så vi har ju blivit anklagade för något som inte har hänt.

Information om företaget screenshottat från deras hemsida.
Från Intercept Solars hemsida i november 2022.

Olagliga installationer

Hur många anställda har ni?

– Vi är väl bara kontoret egentligen, tre stycken. Sedan så jobbar vi med de övriga teamen i de andra två företagen, totalt kanske vi är 15 personer. Intercept Solar är mer bara ett namn.

– Jag tycker väl att de har hoppat på tåget med lite tunn information, Elsäkerhetsverket pekar på oss och säger att vi har utfört olagliga installationer.

Jag hoppas att de kommer se saken på samma sätt som vi.

Jonatan Büttner

– Det som har hänt är att vi har haft mejlkontakt där de har efterfrågat vissa uppgifter, och så har vi skickat in dessa och då har de svarat att vi har skickat in för sent, sedan har inte vi hört något mer än att vi fått vite.

Men jag har sett att ni har haft flera möjligheter att skicka in uppgifterna, de har sagt att ”kom in med rätt information bara, så blir allt rätt”, men så har ni i alla fall inte skickat in de uppgifter de efterfrågar?

– Ja, precis. Det får ju vi ta på oss. I grund och botten måste vi ha den här konversationen med dem, och så hoppas jag att de kommer att se saken på samma sätt som vi.

Anmälan till ARN

Och Intercept Solar kommer att fortsätta att finnas även nästa år?

– Ja.

Så kunder behöver inte vara oroliga? Om man inte har fått allt material eller installation färdig?

– Nej. Kunderna kan sitta still i båten. Ingen behöver oroa sig.

Kunderna kan sitta still i båten.

Jonatan Büttner

Ni har även fått en anmälan mot er till Allmänna reklamationsnämnden. Har du några kommentarer angående den?

– En besiktning är utförd och ett besiktningsprotokoll utfärdat. Samtliga punkter med nedslag är åtgärdade. 

– Anmälan till ARN kom eftersom kund inte ansåg att saker åtgärdades tillräckligt snabbt. Anläggningen var i full drift under denna vänteperiod. Så kunden har inte heller förlorat någon produktion på grund av denna försening.

Egenkontrollprogram

Alla elinstallationsföretag måste ha ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning.

Gör Elsäkerhetsverket en tillsyn av företaget ska ett egenkontrollprogram kunna visas upp.