Solcellsanläggningarna i landet blir allt fler. Fler blir även anmälningarna mot solcellsföretag till Elsäkerhetsverket.

En sådan anmälan resulterade i att myndigheten utfärdade ett förbud mot Gävleföretaget Intercept Solar att utföra elinstallationsarbete.

Det var sommaren 2021 som en privatperson gjorde en anmälan till Elsäkerhetsverket gällande en installation av solcellsanläggning på bostaden.

Det företag som hade huvudentreprenörsansvaret vägrade lämna över bruksanvisningar och dokumentation för utfört arbete, men krävde ändå betalning av slutfakturan.

Anmälningar till Elsäkerhetsverket

2021 (helår): 166 anmälningar, varav 18 solcellsföretag

2022 (till och med oktober): 108 varav 28 solcellsföretag

Ogiltiga installationer

Anmälaren kontrollerade då om det företag som anslöt solpanelerna och satte igång anläggningen, Gävleföretaget Intercept Solar, var registrerade hos Elsäkerhetsverket, och upptäckte att så inte var fallet.

Inte heller framgick på något sätt att företagets installatörer var godkända att utföra elinstallationer på annat sätt.

Anmälan ledde till att Elsäkerhetsverkets utredare kollade upp företaget och kunde konstatera att företaget enligt sin hemsida utför solcellsinstallationer.

I augusti samma år, 2021, beslöt Elsäkerhetsverket att företaget måste registrera sig i myndighetens företagsregister och komma in med ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogram

Alla elinstallationsföretag måste ha ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning.

Gör Elsäkerhetsverket en tillsyn av företaget ska ett egenkontrollprogram kunna visas upp.

En drastisk åtgärd

Ett par månader senare hade ännu ingen korrekt registrering skett vilket ledde till att Elsäkerhetsverket beslöt om ett vite för företaget på 50 000 kronor, om ingen korrekt registrering och egenkontrollprogram nått myndigheten inom tre veckor.

En korrekt registrering skedde i december samma år. Men trots påstötningar kom inget egenkontrollprogram till myndigheten, vilket ledde till att Elsäkerhetsverket i juni i år, alltså nästan ett år efter det första beslutet, tog till en drastisk åtgärd: ett förbud lades mot företaget att utföra elinstallationsarbete.

Intercept Solar avregistrerades samtidigt från myndighetens företagsregister. Något svar från företaget kom aldrig, vilket i sin tur ledde till att Elsäkerhetsverket i september i år beslutade att verkställa vitet på 50 000 kronor mot företaget.

– Nu får vi inte tag i dem, så vi har gjort en särskild delgivning mot det här företaget, det vill säga: vi har skickat brev två dagar i rad. Även Polismyndigheten gick dit i ett tidigare skede, berättar Adam Hedbom, jurist på Elsäkerhetsverket.

Adam Hedbom
Adam Hedbom

Dömdes till vite

Till slut kom ändå ett egenkontrollprogram från företaget till myndigheten, men det var inte korrekt.

– De svarade med en tom mall av det egenkontrollprogram som finns som vägledning på vår hemsida.

I slutet av september i år dömde Förvaltningsrätten företaget att betala vitet på 50 000 kronor. Men det ser ut att bli mer.

Så sent som i november landade ytterligare en ansökan från Elsäkerhetsverket om vite mot företaget hos Förvaltningsrätten.

– Förbudet gäller fortfarande, och vi tror att de fortfarande utför solcellsinstallationer, eftersom de i skrivande stund fortfarande annonserar om dessa tjänster.

Hur vanligt är det här?

– Det här är inte vanligt. Det är kanske någon gång per år vi fattar ett beslut om förbud mot att utföra elinstallationstjänster. Det är inte heller så vanligt att vi inte får något svar på våra åtgärder.

Dålig installation – en brandrisk

Nu har myndigheten tagit ytterligare ett steg för att stoppa Intercept Solar att utföra elinstallationsarbeten.

Den 18 november gjorde myndigheten en polisanmälan mot företaget gällande olagligt elinstallationsarbete och brott mot förbud att tillhandahålla elinstallationstjänster. 

Vad ska kunder som fått solcellsinstallationer utförda av företag som inte är registrerade eller har egenkontrollprogram tänka på?

– Det kan vara en korrekt installation, men eftersom en dåligt utförd installation kan orsaka brand, eller elektromagnetiska störningar, uppmanar vi att låta en registrerad installatör eller en besiktningsman göra en egen besiktning av anläggningen.

Vad tänker du om solcellsbranschen?

– Vi brukar få frågor om hur mycket man får göra själv. En del solcellsföretag säger att ”du kan sätta upp stativ och dra vissa elkablar, så kommer vi och sätter in växelriktare och kopplar in centralen”. Men vi menar att allt påverkar anläggningens utförande och därför är att betrakta som elinstallationsarbete.

Vårt budskap till kunderna är att kontrollera att företagen är registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Adam Hedbom

Finns det något du önskar skulle förändras?

– Vårt budskap till kunderna är att kontrollera att företagen är registrerade hos Elsäkerhetsverket, samt att kolla vilket företag som ska göra installationerna av solcellsanläggningen.

– Även branschen måste kunna reglerna. Vi önskar att företagen tar reda på vilket regelverk som gäller när man ska starta en sådan här verksamhet.

Så ofta polisanmäler Elsäkerhetsverket företag:

2018 2 st

2019 1 st

2020 1 st

2021 1 st

2022 1 st