Att vara skyddsombud är ofta ett otacksamt uppdrag.

Ett skyddsombud gör sig ofta obekväm, ställer krav på skyddsutrustning och ifrågasätter farliga arbetsmoment.

En person i gul jacka och hjälm tittar upp mot en bjälke på ett bygge

Striden om skyddsombuden

Skyddsombud: Vad är sant och falskt?

Lista

En jobbig jäkel helt enkelt.

Men om inte skyddsombuden säger ifrån när risker i arbetet uppkommer, vem gör det då?

I dag, på Skyddsombudens årliga dag, hyllar vi alla jobbiga jäklar!

Skyddsombudens dag utlystes 2012 och infaller varje år under onsdagen i vecka 43 – EU:s arbetsmiljövecka.

Här nedan följer ett litet urval från Elektrikerns artiklar och reportage om skyddsombuden som strider för medarbetarnas säkerhet.