Smittrisken från det nya coronaviruset gör att Arbetsmiljöverket måste ställa om sitt sätt att utföra inspektioner. Bland annat pausas planerade inspektioner av den systematiska arbetsmiljön, skriver Kommunalarbetaren

Fasaden på Elektrikernas förbundskontor, med en stiliserad bild av det nya coronaviruset över

Covid-19

Elektrikerna ställer in verksam­het till följd av corona­viruset

Nyheter

Det gäller till exempel den planerade uppföljningen av arbetsmiljön i kommuner och regioner där Arbetsmiljöverket skulle inspektera hur den högsta politiska ledningen sköter sitt uppdrag. 

Arbetsmiljöverket stoppar också tillfälligt den planerade inspektionen av spårbunden trafik. 

Urban Pettersson

Covid-19

Elektri­ker­nas avtals­för­hand­ling­ar skjuts upp

Avtal 2020

– Vår bedömning är att arbetsgivare just nu är mycket hårt belastade av den pågående coronakrisen. Därför väljer vi att pausa flera tillsynsaktiviteter som till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer. Ett annat exempel är att vi pausar myndighetsgemensamma kontroller. Här är Arbetsmiljöverket beroende av övriga myndigheter, säger Pia Zätterström, i ett pressmeddelande. 

När det gäller andra inspektioner kommer Arbetsmiljöverket fortfarande att utföra dessa, men på andra sätt än fysiska besök. 

– Arbetsmiljöverket arbetar nu intensivt med att ställa om och ta fram stöd för alternativa arbetssätt för att inspektera. Det kan handla om distansinspektioner via telefon, andra tekniklösningar, eller tillsynsmeddelanden, säger Pia Zätterström.


Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren, som tillsammans med Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.