Sandra Rudeberg och sambon Henrik.

Våren 2015 var tuff för Sandra Rudeberg. Efter en sjukdomsperiod för utbrändhet, fick hon besked om att hon hade bröstcancer. Det var en tuff behandling med operation och cellgifter. Ett år senare var hon färdigbehandlad och cancern var borta. Och då sa Försäkringskassan att det var dags att börja jobba, trots att läkare hade en annan syn.

– Flera läkare sjukskrev mig för att kunna återhämta mig. Jag var ganska fysiskt och psykiskt nedbruten. Men Försäkringskassan sa nej till fortsatt sjukskrivning, berättar Sandra.

Och då reagerade också hennes arbetsgivare, Bring city mail. Om hon inte längre var sjukskriven, så skulle hon då naturligt börja jobba. Men det kunde hon ju inte då hon var sjuk. Företaget sa då upp henne av medicinska skäl. De erbjöd också två dagars jobbcoaching.

Läget över sommaren 2016 var alltså att Sandra stod utan inkomst.

– Vi lånade av nära och kära, berättar hennes sambo Henrik.

Sandra var medlem i Seko och hennes sambo Henrik var medlem i Elektrikerna. Seko gick då in i förhandlingar med företaget om uppsägningen.

I oktober 2016 slutade förhandlingarna mellan företaget och Seko. Parterna kom överens om att Sandra skulle sägas upp med ett avgångsvederlag, med möjlighet till betydligt mer jobbcoaching och rehab.

Trots att Sandra blev uppsagd, var Henrik och Sandra nöjda med uppgörelsen. Hon fick möjlighet och tid att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Men fortfarande var det fem månader under 2016 som Sandra inte fått någon inkomst.

Henrik och Sandra tog kontakt med Help, som handhar den fackliga juristförsäkringen, som både Seko och Elektrikerna har.

Help tog sig an ärendet och Sandra fick en jurist till sin hjälp.

– Vi fick jättebra bemötande och ett stort engagemang. De kunde också förklara vad som händer så man förstår, säger Sandra.

Först överklagades Försäkringskassans beslut om att vägra Sandra sjukpenning till Försäkringskassans egna omprövningsinstans.

De gick på Försäkringskassans tidigare linje och Sandra fick åter nej till sjukpenning. Då drev juristen överklagandet vidare till Förvaltningsrätten som tar beslut i sådana ärenden.

I april 2017 kom beslutet som sa att Sandra hade rätt till sjukpenning. Då valde Försäkringskassan att inte överklaga beslutet, utan betalade ut Sandras sjukpenning. De pengar hon egentligen skulle ha fått ett år tidigare.

– Jag är glad att vi kunde betala tillbaka skulder, säger Sandra.

I dag får Sandra aktivitetsersättning hos Arbetsförmedlingen.