Det damp ner en faktura från Försäkringskassan – på 290 000 kronor. Elektrikern från Karlstad var chockad men betalade.
Men efter flera års strid är det nu klart att elektrikern från Karlstad fått tillbaka 240 000 kronor.
– Här ser vi hur viktigt att vi ha möjlighet att få hjälp av LO TCO rättsskydd.

Det går att få rätt fortfarande, säger Per Lawén, ombudsman i elektrikerförbundet. Elektrikern hade 1994 fått livränta från försäkringskassan, då han inte längre kunde arbeta med ackordslön. Senare hade han fått tillbaka hälsan och hade också fått tillbaka den rörliga lönedelen. Så småningom, 2010, fick elektrikern ett krav från Försäkringskassan att betala tillbaka 290 000 kronor i livränta. Men det fanns stora brister och felaktigheter i utredningen, kunde dåvarande ombudsman Bosse Andersson konstatera.

– DE UTREDNINGAR
 som görs i samband med indragning respektive krav på återbetalning av livränta, är oftast ytliga eller ofullständiga. Det kan få förödande ekonomiska konsekvenser för den enskilde, eftersom livräntan vanligen har betalats ut under många år när Försäkringskassan hör av sig, säger Lawén.
Mannen betalade Försäkringskassans krav på 290 000, men överklagade samtidigt deras krav. I förvaltningsrätten medgav Försäkringskassan att det inte fanns skäl att kräva tillbaka livränta för åren 2002 till 2006. Däremot var han återbetalningsskyldig för åren 2007 till 2010. Förvaltningsrätten sa också att mannen borde ha insett att han kanske inte längre hade rätt till livränta.

I FÖRVALTNINGSRÄTTENS dom sa man att återbetalningen skulle vara 53 000 kronor istället för 290 000.
Domen överklagades till nästa instans, kammarrätten. De kommer fram till samma dom som i den tidigare instansen och Försäkringskassans krav på 290 000 kronor förvandlades därmed till 53 000 kronor.
– Utredningarna är komplicerade och medlemmar i Elektrikerförbundet kan få professionell hjälp av LO-TCO rättskydd som är en viktig kugge för att ge möjlighet att kunna få rätt, säger Per Lawén apropå domen.

Per Eklund