Statsvetaren och forskaren Niklas Altermark vid Lunds universitet har nyligen presenterat en delrapport kring de allvarliga resultat han funnit i sin forskning om konsekvenserna av Försäkringskassans avslag till sjukdomsdrabbade människor.

Kroniskt sjuka som fått sjukpenningen indragen hamnar ofta i en svår kris. Hälften av dem som intervjuats i ett pågående forskningsprojekt har övervägt eller försökt ta sitt liv.

Det är upprörande. Sjukpenningen är ett system som ska hjälpa människor som blir sjuka. Det ska inte vara ett system som gör att man blir mer sjuk, säger Niklas Altermark.

Sedan 2013 har andelen som har fått sin sjukpenning indragen mer än trefaldigats: från 1,6 till 5,5 procent. I fjol handlade det om cirka 28 600 personer, enligt Försäkringskassan.”

(Källa: SVT Nyheter 13 juni 2019)

En sjuk människa är i underläge. Att hens hälsa, mående och rehabiliteringsmöjligheter försämras av EN SVENSK MYNDIGHET AV EKONOMISKA SKÄL är cyniskt och barockt.

”#sickasFK”

När man är svårt kroniskt sjuk, är det väldigt svårt att arbeta (varken heltid eller deltid). 
När man tvingas till det dränerar det en på all ork och energi, så att tillvaron till slut decimerats till att vara ”bara” sjukdomen/sjukdomarna, jobbet, medicinering/symptomlindring och utmattning.

Ingen ork finns för sociala engagemang eller aktiviteter, familjeliv,  umgänge, städning, tvätt eller andra nödvändiga hushållssysslor, och nöjen är absolut otänkbart.

LÄS ÄVEN: Allt fler nekas ersättning från Försäkringskassan

Försäkringskassans ansvariga och olika politiker säger, att om man är missnöjd, eller inte förstår avslagsbeslutet från Försäkringskassan, är det bara att överklaga. Långtidssjuka vet att det verkligen inte finns något ”bara” i den processen, som dessutom är oerhört lång. Det kan röra sig om flera år som man ska överleva utan inkomst i väntan på Förvaltningsrättens dom.

En sjuk människa är i underläge. Att hens hälsa, mående och rehabiliteringsmöjligheter försämras av EN SVENSK MYNDIGHET AV EKONOMISKA SKÄL är cyniskt och barockt. Detta strider mot den internationellt antagna konventionen om mänskliga rättigheter: 

Är DU okej med att dina barn och kommande generationer ”ärver” detta sjuka system?

”#sickasFK”

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna Antagen den 10 december 1948, Artikel 25 1. 
Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.”
 
Källa: Mänskligarättigheter.se 

LÄS ÄVEN: Anna Norling: ”Vi måste täta glappet mellan stolarna”

Sveriges politiker har redan mångas liv på sitt samvete. Hur många fler ska drivas ”över kanten” innan sjukförsäkringen ändras?

Vad anser DU om det här? Är DU okej med att dina barn och kommande generationer ”ärver” detta sjuka system?

Om INTE så är det dags att du säger ifrån. 

#sickasFK