Thomas Björkstig, installatör, Caverion
Thomas Björkstig Installatör, skyddsombud, Caverion, Sundsvall

– Arbetsmiljön och den tidspressen i vår bransch. Tidsplanen brukar ligga fast, även fast det är förseningar på byggena. 

Bild: Lena Gunnars

Mikael Vallgren, Granitor, Sundsvall
Mikael Vallgren Elektriker inom installation och service, Granitor, Sundsvall

– Jag vet inte. Jag åkte mest hit för att få information. Jag är ganska ny i vår klubbstyrelse och tycker att jag jobbar på ett lyhört företag. Vi i klubben samverkar bra med vår arbetsgivare. Men många unga tycker att det är för dyrt att vara med i facket. De förstår inte vad de får för pengarna. Vi försöker informera om det, men i slutändan är det ju ett eget val de måste göra. 

Bild: Lena Gunnars

Johannes Bergkvist, montör, Bravida, Örnsköldsvik
Johannes Bergkvist montör, Bravida, Örnsköldsvik

– Arbetsmiljön. Det mesta handlar om samspel mellan kolleger, arbetsgivare och skyddsombud. Finns det bra samverkan funkar allt. Man måste vara öppen och säga som det är. Det gäller även för arbetsgivaren. Och att man är öppen för olika förslag. 

Bild: Lena Gunnars

Samuel Svensson, elektriker, lokalt skyddsombud, Staafs styr- och reglerteknik, Sundsvall
Samuel Svensson skyddsombud, elektriker, Staafs styr- och reglerteknik, Sundsvall

 Arbetsmiljön. Men den psykosociala arbetsmiljön pratar man för lite om. Det blir mest om säkerhet och skyddskläder, inte om hur man mår psykiskt. Oftast är det bara på arbetsmiljöutbildningarna vi pratar om den psykosociala arbetsmiljön. Till nästa år kanske de kan göra en snabbgenomgång av föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö?

Bild: Lena Gunnars