Vi rör oss sakta mot ljusare tider. Inte bara säsongsmässigt, utan på sätt och vis också Elektrikerna som organisation.

Ett år har nu gått sedan våra nya stadgar började gälla, flera nya avdelningar bildades och vi tog några steg för att decentralisera vår organisation.

Tanken är att komma närmare våra medlemmar, att fler ska dela på uppdragen och ha möjlighet till inflytande över organisationens beslut.

Vi flyttade beslut, skapade en ny ordning för de lokala årsmötena genom att i stället införa avdelningens representantskap (AR).

Lokal organisation har fallit ut väl

Under januari har samtliga avdelningar genomfört sina representantskap och vi har från ledningens sida besökt dem alla.

Vår första reflektion är att det har fallit väl ut. Genom att minska ner det centrala representantskapet till ett per år, och i stället fokusera tydligare på den lokala organisationen, har den demokratiska representationen, mätt i antal mötesdeltagare i organisationen ökat.

Vi har gått från 50 till 500.

Jag tror inte att vi är klara här. Det finns fortfarande potential för att utveckla makten hos AR.

Vilka frågor och beslut mer som kan tänkas hamna där blir nu en diskussion i förbundsstyrelsen, som en del av utvärderingen av årets AR.

Vi alla vet hur viktigt ett tydligt syfte är för att man ska känna att ett möte är värdefullt.  

Arbetslösheten ökar

Något som inte är lika upplyftande är konjunkturen inom byggsektorn.

Vi ser hur den drabbar våra arbetskamrater på byggena, och även om arbetslösheten bland elektriker är låg ser vi att det är fler och fler medlemmar som nu tvingas ut i arbetslöshet.

Samtidigt lyckas vår regering, mycket olägligt, lägga fram förslag om en försämrad A-kassa.

När byggbolag och elföretag går i konkurs, ska de anställda straffas med lägre arbetslöshetsersättning för att de tydligen behöver en rejäl spark i arslet ut på arbetsmarknaden igen.

Det är nästan så jag misstänker vår arbetsmarknadsminister för att ha otur när han tänker.

Politisk strejk i Finland

Men ännu dummare är den finska, borgerliga regeringen, som ligger steget före den svenska. Den 14-16 februari utlyste det finska elektrikerförbundet,

Sähköliitto, en politisk strejk, för de angrepp mot den finska modellen och arbetstagarnas rättigheter som regeringen nu gör. De fackliga kraven är att regeringen ska komma till förhandlingsbordet.

Den finska regeringen argumenterar för sina angrepp utifrån att de vill införa en svensk modell i Finland. Ett påstående som inte stämmer.

Först och främst agerar den finska regeringen ensidigt för att reglera frågor som i Sverige reglerats av arbetsmarknadens parter.

Hela idén med den svenska modellen är att politiken håller sig utanför.

En tradition den finska regeringen verkar missförstått totalt. Sähköliitto har det Svenska Elektrikerförbundets fulla stöd!