December slutade på ett av de värsta tänkbara sätten. Sex personer fick sätta livet till i olyckor kopplade till hissar.

En hisstekniker, i samband en tragisk klämolycka vid ett servicearbete, och fem passagerare fick sätta livet till när en bygghiss kollapsade, bara några kilometer därifrån.

Olyckorna är helt orelaterade, men sätter de risker våra medlemmar utsätts för i nytt ljus. Du är inte säker på jobbet, och du kan inte vara säker på att underentreprenörens underentreprenör inte har fuskat med att montera utrustningen rätt.

Det är bara med hjälp av skyddsronder och en kultur på arbetsplatsen som uppmuntrar till anmälan om arbetsmiljöproblem som vi ens kan ha en chans att minska riskerna.

Stora utmaningar med inhyrd personal

Även i fallen där vi har en välfungerande skyddsorganisation finns det stora utmaningar med själva arbetets organisering, med underentreprenörer och inhyrd personal, vilket gör det svårt att få en överblick och hinna med att bedöma nya, och kanske mer komplexa risker.

Mina tankar går ut till vänner och anhöriga till de drabbade. Vi får hoppas att det nya året för med sig ett trendbrott i arbetsmiljön.

Men risken är att pendeln slår åt andra hållet, när tiderna är tuffare och sparkraven på företagen ökar. Men vi kan aldrig acceptera att sparkrav leder till skador eller förlust av människoliv.

Lagom till att tidningen skickas ut till er så genomför avdelningarna runt om i landet sina representantskap.

Det är dags att utse nya styrelser, avdelningsordförande och ombud till det centrala representantskapet och jag har fått chansen att gästa mötena i avdelning 10, 20 och 31.

Denna gång blir det lite mer på riktigt, då de nya stadgarna från förbundsmötet 2022 nu fått verka fullt ut, och alla övergångsregler löpt ut.

Positivt att många är på rätt väg

Något positivt vi såg under förra årets representantskap var att uppslutningen från klubbar och fackliga ombud var god. På många platser runt om i landet ökade antalet deltagare på årsmötena.

Det känns som att vi på nytt väckt lite liv i den lokala demokratin, men det finns säkert mer vi kan göra för att utveckla AR-mötena.

Med tiden tror jag att den lokala representationen och engagemanget kommer bli ännu större.

Jag tror också att det bidrar till starkare relationer mellan klubbar och medlemmar på olika företag, och ger en möjlighet till att lära av varandra i den fackliga verksamheten.

Elon Musk märker av Teslastrejken

Ytterligare en sak som vi tar med oss från 2023 in i det nya året är Teslakonflikten. Elon Musk verkar ha märkt av att konflikten sker, och kommenterat den på X eller twitter som det hette innan Elon tog över.

IF Metall har fått sympatiåtgärder från Norge, Finland och Danmark i form av blockad mot att exportera Teslabilar till Sverige. Arbetarrörelsen sluter sig samman och visar gemensam styrka.

Och det kommer vi sannolikt behöva göra, länge. En sak som blir väldigt tydligt med företag som är anti fackförening att dom hemlighåller allt de kan, och hotar anställda med bötesklausuler om någon pratar med utomstående.

Det är väl därför Tesla inte har några problem med att teckna affärsavtal med Kommunist-Kina. Bristen på insyn och synen på arbetare har dom gemensamt.

Stor risk för långvarig strejk

Historiskt sett så är risken ganska stor att en strejk för ett nytt kollektivavtal blir långvarig.

I en traditionell kollektivavtalsförhandling mellan parter som redan har ett avtal, så krävs det en särskilt svår fråga för att det ska riskera att bli långvariga strejker.

Ser vi däremot till förhandlingar om att teckna ett kollektivavtal, så finns det inte lika stort förhandlingsutrymme kring innehållet i själva avtalet. Detta gör att risken för en lång konflikt är större.

Det är något vi själva sett de senaste åren, när vi förhandlat med företag om att teckna kollektivavtal.

Och vi, precis som IF Metall har behövt stöd från andra förbund. Och vi har fått, precis som IF Metall kommer att få, kollektivavtal. Det tar bara längre tid ibland.