För ett par veckor sedan träffade vi Tesla Club Sweden i ett försök att hitta varandra i en svår konflikt. Våra och övriga förbunds stridsåtgärder har inte som huvudsyfte att på något sätt drabba Teslaägare, men resultatet kan såklart bli just det.

Om laddstationen inte fungerar eller om bilen inte servas på grund av stridsåtgärderna så drabbas ju i första hand företaget, men i andra hand bilägaren.

Det är det tveeggade svärdet som en konfliktåtgärd innebär, och i samtalet med Tesla Club Sweden verkade vi kunna hitta en ömsesidig respekt och förståelse för respektive partsintressen och behov.

Konsumenter ska inte stå i vägen

Baserat på det uttalande Tesla Club Sweden gjorde efter vårt möte så delade de vår uppfattning om att mötet var positivt och att det ökade deras förståelse för vår situation. Vi hoppas också att Teslaägarna hör av sig till bolaget och sätter press på dem att teckna ett kollektivavtal, det är ju det som är orsaken till stridsåtgärderna.

Konflikten mellan kund/konsument och arbetare har funnits i alla tider.

Konflikten mellan kund/konsument och arbetare har funnits i alla tider. Ibland så är den otydlig, när till exempel ett bygge tas ut i strejk.

Det kan ta flera år innan kunden drabbas av förseningen strejken skapat. Medan strejken i skolköken för 20 år sedan gav effekt på dagen, då föräldrar fick ställa sig vid spisen för att göra matlådor åt sina barn.

Det gäller att ha solidariteten i ryggen, och tänka att en dag kan det vara jag som behöver stöd. Trots att jag kanske drabbas så har de anställda rätten att organisera sig och förtjänar ett tryggt kollektivavtal, och det ska vi som konsumenter aldrig stå i vägen för. 

Staten ska vara neutral

Tesla har också den senaste tiden gett sig på Postnord och Transportstyrelsen, för att de inte förmår att leverera registreringsskyltar till Tesla.

Samtidigt försöker lobbyister anlitade av företaget träffa statsråd för att skapa ett tryck på ny lagstiftning för att skydda företaget. Vi får hoppas, att staten fortsatt håller sig neutral i konflikten och inte låter sig skrämmas eller luras av företagets försök att undergräva den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Företag som saknar kollektivavtal har sämre löner och villkor än företag med kollektivavtal, vi ser det på de hundratals kollektivavtal vi tecknat de senaste åren

Och jag vill återupprepa det jag lyfte i min förra ledare. Företag som saknar kollektivavtal har sämre löner och villkor än företag med kollektivavtal, vi ser det på de hundratals kollektivavtal vi tecknat de senaste åren, och andra fackförbund ser det samma.

Starka klubbar ger starkt förbund

Vi kan dessutom se, baserat på våra egna medlemmars uppgifter att företag med klubb tjänar 2 procent mer i grundlön och 6 procent mer totalt, än medlemmar på företag utan klubb. Facklig organisering lönar sig.

För att stärka våra klubbar kommer vi under kommande år göra en extra satsning på våra koncerner och deras klubbar, och har därför satt Nicklas Tempel att ha ett särskilt ansvar för arbetet.

Målet är att klubbarna ska växa med medlemmar, stärkas med kunskap och driva ännu mer fackliga frågor för sina medlemmar och förbundet.

Det är i våra klubbar vi både i dag och i framtiden hittar morgondagens ombudsmän, avdelningsordförande samt förbundsledning – och med starkare klubbar får vi också ett starkare förbund.