Det blev en historisk seger. I min förra ledare lyfte jag hur amerikanska fackföreningar återvitaliserats, och hur United Auto Workers plockat upp stridsyxan mot den amerikanska bilindustrin. Efter åratal av sparkrav och eftergifter enades arbetstagarna.

Nu är det nog.

Under den nya ordföranden Shawn Fain och med ett nyvunnet mod tog de sig an Stellantis, Ford och General Motors för att få till stånd nya kollektivavtal.

Efter sex veckors strejkande finns nu nya avtal på plats med alla tre. Under kommande 4,5 år kommer lönerna i snitt höjas med 25 procent, och lägstalönerna öka med upp till 70 procent för visstidsanställda.

Efter över ett årtionde utan löneökningar har nu de amerikanska verkstadsarbetarna fått något utav en revansch. Bara dagar senare beslutade Toyota, som inte har kollektivavtal, att i USA höja sina minimilöner som ett svar på de fackliga uppgörelserna.

På samma sätt som ackordet på en arbetsplats påverkar uppgörelser och löner på en annan.

Riktar blicken mot Tesla

Nu riktar United Auto Workers blicken mot Tesla, som precis som här i Sverige vägrar teckna kollektivavtal. När den här ledaren skrivs så vet vi inte hur förhandlingarna i konflikten med Tesla har gått, men det spelar mindre roll.

Fredag den 30 oktober gick IF Metalls medlemmar på Teslas verkstäder ut i strejk. Efter att de långdragna förhandlingarna mellan parterna brutit ihop beslutade IF Metall om att det var dags för konflikt.

Jag vill börja med att reda ut några missförstånd.

  1. Först och främst ägs ett fackförbunds kollektivavtal av alla förbundets medlemmar. För att förvalta detta har vi bildat en organisation. I grund och botten är det alltså alltid så att organisationens intresse av att teckna nya kollektivavtal väger tyngst. Att ett fackförbund har medlemmar på arbetsplatsen är ett medel för att få till stånd ett kollektivavtal, men det behöver inte vara en förutsättning. Ni behöver dock inte oroa er. Det finns ingen anledning att ifrågasätta legitimiteten bland medlemmarna för IF Metalls strejk. Det är det äldsta arbetsgivarstricket i boken – att hävda att arbetstagarna är splittrade.

  2. ”De anställda riskerar sina jobb”. Till att börja med kan man ju fråga sig vad som skulle hända om Tesla lämnade Sverige? Verkstäderna skulle sannolikt köpas upp, och drivas i någon annan regi. Det vore definitivt ingen katastrof, men det är också otroligt osannolikt. Trots våra “hemska” kollektivavtal har ju Sverige visat sig vara ett utmärkt land att investera i.

  3. ”Tesla erbjuder bättre villkor än kollektivavtalet” Även detta är en seglivad myt när vi tecknar kollektivavtal. Ibland tror tyvärr vissa anställda på det, att man blir mer belönad när chefen ensam får bestämma. Våra egna avtalsförhandlingar har om och om igen visat på skillnaden, och att Tesla skulle vara världsunika har jag svårt att tro. Som anställd på ett företag med kollektivavtal tjänar du mer än utan. Som medlem i Elektrikerna tjänar du i snitt mer än icke-medlemmar, och som medlem i en företagsklubb tjänar du i snitt mer än någon som inte är det.

Vi har kämpat oss genom ett stort antal konflikter

Tesla behöver förstå att vi i Sverige valt väg. Kollektivavtalsmodellen. Inte för att det är attraktivt för företag, eller för att det skapar en samförståndsanda, det är positiva sidoeffekter. Anledningen till att vi valt kollektivavtalsmodellen är för att vi kämpat oss till den genom ett stort antal konflikter.

Konflikten på Tesla kan bli långdragen, och Elektrikerna kommer att försvara vår kollektivavtalsmodell.

Därför var det ingen tvekan att ställa upp med sympatiåtgärder när IF Metall hörde av sig. Precis som vi sett inom våra egna områden så utmanas modellen av arbetsgivare som tror man kan runda oss, lura de anställda och försöka att använda sig av strejkbrytare. En sådan provokation resulterar alltid i en upptrappning av konflikten, och att fler fackförbund ansluter sig.

I nuläget har vi, Transport, Fastighets, Seko och Målarna varslat, och räcker inte det kommer fler förbund sluta upp. Vi står bakom IF Metalls rättmätiga krav om kollektivavtal och kommer att göra det tills Tesla gett sig och skrivit på.