På tisdagseftermiddagen överlämnade Elektrikerna ytterligare ett varsel om sympatiåtgärder till Energiföretagens arbetsgivareförening.

Tidigare har förbundet gått ut i blockad gällande det arbete förbundets medlemmar gör vid service och reparationer vid Teslas verkstäder och laddstationer.

Även transformatorstationer

Men vid laddstationer har blockaden endast gällt arbetet vid själva laddarna, nu utökas varslet och gäller även det arbete som förbundets medlemmar på Kraftverksavtalet gör på Teslas laddstationer.

Det betyder att Elektrikerna, om varslet äger kraft, inte heller kommer att laga om något går sönder i Teslas transformatorstationer eller tillhörande matarledning, det vill säga all inkommande el till Teslas laddstationer.

Sympatiåtgärden träder i kraft den 1 december 2023, klockan 05:00.