Hösten har precis startat och vi får hoppas på att det har regnat färdigt och se fram emot några fina dagar i höstens vackra färger. Hösten rivstartade med att medlemmar på Bravida hörde av sig om att företaget valt att inte betala ut årets löneförhöjningar.

Efter att man i lokala löneförhandlingar mellan klubb och företag kommit överens om årets fördelning, fattade företaget beslutet om att låta bli att betala ut löneförhöjningen. Hela kärnan i anställningen är just lön. Utan lön, inget arbete. Vi valde därför att varsla om den första indrivningsblockaden på många år.

Att använda indrivningsblockader är något vi kommer fortsätta med.

Som förhandlare är en av de viktigaste principerna som finns, att man måste kunna lita på motparten. En motpart som spelar under bordet, eller inte följer överenskommelsen man gjort, motiverar inte till framtida överenskommelser, utan skapar i stället konflikter. Det kanske är därför Installatörsföretagen lät bli att blanda sig i den här gången.

Hoppas vara förebild för fler förbund

Jag kände verkligen hur vi fick stöd från medlemmar i hela landet i och med vårt varsel. Både från medlemmarna på Bravida, men även medlemmar från andra företag och förbund. Min förhoppning är att varslet kan ses som en varning till andra företag som överväger att agera på samma sätt.

Efter varslet fattade Bravida beslut om en extra utbetalning, för att korrigera de uteblivna lönehöjningarna. Flera andra företag valde att göra samma sak, efter att medlemmar hört av sig om problem med lönerna.

Att använda indrivningsblockader är något vi kommer fortsätta med. Vi ska använda de verktyg som finns till förfogande för att säkerställa våra medlemmars rätt. Vårt gamla slagord – facklig kamp lönar sig, visar sig fortsatt stämma. Jag hoppas också att vi kan vara en förebild för fler förbund så de också använder sig av de lagliga och avtalade möjligheter som finns.  

Den fackliga kampen fortsätter. Avtalsrörelsen är inte över än, och på tur står att få till stånd ett nytt kollektivavtal med Securitas, tidigare Stanley Security. Företaget har det senaste året försökt hitta vägar för att ta sig ur sitt företagsavtal, Larm och Säkerhetsavtalet och teckna ett annat kollektivavtal.

Stark klubb och gott lagarbete

Vi är i grund och botten inte negativa till att ansluta Securitas till något av våra andra kollektivavtal, men inte till priset av dumpade löner och villkor. Det måste vara en rättvis övergång, och villkoren behöver vara motsvarande vad våra medlemmar har idag och värdesäkrade över tid.

Förutom ett nytt kollektivavtal har vi även fått ca 80 nya medlemmar på företaget.

Efter utdragna förhandlingar under sommaren och en period av frivillig medling i augusti valde vi att varsla om total arbetsnedläggelse på Securitas, från och med den 12 september. Dagarna gick, förhandlingarna intensifierades.

Med tryck från medlemmar runt om i hela landet, en stark klubb och gott lagarbete lyckades vi nå en överenskommelse precis innan midnatt, då strejken skulle brutit ut.

Vi kan pusta ut. Den nya överenskommelsen säkerställer att Securitas fortsätter omfattas av ett nytt kollektivavtal, och att de anställda har sina rättigheter skyddade. Förutom ett nytt kollektivavtal har vi även fått ca 80 nya medlemmar på företaget.

Ni har hört mig tjata om hur viktig organisationsgraden är för starka kollektivavtal och det är mycket glädjande hälsa dessa personer välkomna i arbetet med att stå upp för våra villkor.