Sverigekarta och Elektrikernas logga.

Vilken avdelning tillhör du i nya organisationen?

Så funkar det

Den nya organisationen innebär bland annat att landet delas in i 13 avdelningar, med varsitt årligt AR (avdelningens representantskap).

På dessa representantskap ska varje arbetsplats med facklig närvaro representeras.

Det gäller även på de arbetsplatser där det saknas klubb, men där det finns fackligt ombud (det som tidigare hette kontaktombud).

– Vi vill lyfta det uppdraget mer, förklarar Louise Olsson.

Starkare förankring

 Vad skulle du säga är de viktigaste förändringarna i den nya organisationen?

– Att fler blir förankrade i besluten innan besluten går centralt. Tidigare har vi haft två centrala representantskap per år, där 54 ombud tagit besluten. Nu kan det bli uppemot 54 ombud som träffas på var och ett av de lokala representantskapen. Alltså 54 gånger 13. Så det blir betydligt fler personer inblandade i demokratin.

Jag tror att det kommer att leda till att fler kommer att förstå meningen med föreningen.

Louise Olsson

– Det handlar även om nätverkande, att förtroendevalda från olika arbetsplatser i närområdet träffas och diskuterar. Jag tror att det kommer att leda till att fler kommer att förstå meningen med föreningen. Tidigare har vi varit för centraliserade i våra beslut.

Under avdelningarnas representantskap ska även ombud utses till närstående organisationer, som LO-distriktet eller ABF.

– Vi tror att det gör att de närvarande på mötet får mer förstående för vår samverkan med andra organisationer. Tidigare har de verkställande utskotten beslutat om representationen, säger Louise Olsson.

Några viktiga punkter i den nya organisationen

Varje år ska varje avdelning hålla ett representantskap. Varje år sker även ett centralt representantskap. Vart fjärde år hålls en kongress.

Avdelningarnas representantskap AR

Representantskapet är avdelningens högsta beslutande organ.

Representantskapet består av avdelningens styrelse samt de valda ombuden från klubbar och fackliga ombud. Företagsklubbar ska välja representantskapsombud enligt:

  • Ett ombud för klubb med 15 medlemmar eller mindre.
  • Två ombud för klubb med 16 till 30 medlemmar.
  • Tre ombud för klubbar med 31 medlemmar eller fler.

Fackligt ombud

På företag, där klubb inte kan bildas, ska avdelningen verka för att ett fackligt ombud väljs av medlemmarna på företaget.

Det fackliga ombudet är underställt avdelningsstyrelsen och ska bedriva avtalsbevakning och lönerevision samt hålla medlemmarna på företaget informerade om förbundets verksamhet.

Ett fackligt ombud har rätt att som ombud delta på avdelningens representantskap.

Enskilda medlemmar har rätt att delta på representantskapsmöten och har yttrande- och förslagsrätt. Dock ej rösträtt.

Detta betyder ”rak lista”

Om fler än en kandidat kandiderar till ett uppdrag får den kandidat som fått flest antal röster uppdraget, med övriga som suppleanter i fallande ordning beroende på antal röster.

Försvinner den som fått flest röster från uppdraget så går istället uppdraget till den med näst flest röster, och så vidare.