Vad kommer ske med biståndet till det internationella fackliga arbetet när högerregeringen tillträder?

Kristerssons regering kommer sänka biståndsmålet från 1 procent till 0,88 procent av BNI (Bruttonationalinkomsten).

Det är ofantliga 1,4 miljarder som försvinner under 2023 från viktiga projekt för att öka människovärdet.

Sänkningen kommer slå rätt in i täta arbetarled och försvaga inte bara den svenska fackföreningsrörelsen utan också den samlade styrkan hos världens arbetare.

LO och Elektrikerförbundet har globala åtaganden att stötta fackföreningar globalt. Det kan tyckas märkligt, varför lägger vi pengar på att stötta andra fackföreningar?

Enkel matematik

Matematiken är enkel – så länge resten av världens arbetare har sämre villkor än oss ökar risken för att vi blir utkonkurrerade, kapitalismens arbetsgivare skyr inga medel för att slå sönder fungerande modeller för att öka sina vinster.

Det finns också ett etiskt argument – vi är för ett demokratiskt samhällssystem.

Det finns inget stadigare fundament för demokratin än en fri och oberoende fackförening.

Det finns inget stadigare fundament för demokratin än en fri och oberoende fackförening, vi är garanten för en fungerande demokrati.

I vårt internationella samarbete med andra fackförbund skapar vi kraft för medlemmarna att själva ta sig upp och ur den situation de befinner sig i.

Så skapas en diktatur

Det kan handla om att kunna strejka för sitt avtal, utan att bli svartlistad och arbetslös. Det kan handla om att välja sina kandidater, utan att valen riggas eller tjänstemän mutas. Det kan handla om att med kraft framhålla ledare i internationell media för att få dem klara livhanken.

Det är vad internationellt fackligt arbete handlar om. Det är inget hemligt recept att för att rasera en demokrati börja med att slå sönder de fria fackförbunden, så skapar man en diktatur.

Regeringen drar undan verktygen för att hjälpa dess invånare.

Hantverkare/byggnadsarbetare/elektriker/slöjdlärare i Sverige behöver svar på om den nya högerregeringen tänker strypa vår möjlighet att stödja utländska fackföreningar för en fri och demokratisk värld.

Samtidigt som Putin invaderat Ukraina sänker högerregeringen möjligheterna att samarbeta över gränserna. Samtidigt som EU meddelar att Orbáns Ungern inte längre är en demokrati drar regeringen undan verktygen för oss att hjälpa dess invånare.

Var finns solidariteten?

Detta är vi övertygade om är en dålig utveckling. Vi vill värna om en trygg, demokratisk värld med frihet och fred för arbetarna i alla länder.

Som en vis man sa ”det finns inget vi och dom, det finns bara vi”.

Så… Kristersson, hur blir det med bistånden till fackföreningsrörelsen? Är du solidarisk med de fria?

Eller stödjer du hellre envåldshärskarna?