Du är medlem i den avdelning du bor i, men kan begära övergång till annan avdelning om du har din anställning där.