Här nedan följer kontaktuppgifter till verksamhetsledare (som sedan ska heta ordförande) samt tid och plats för avdelningens representantskap.

Avdelning 1

David Wikström utomhus.
David Wikström

Verksamhetsledare: David Wikström

Telefon: 010-434 05 02
E-post: david.wikstrom@sef.se

Avdelningens representationskap kommer att hållas den 30 mars i Solna Folkets hus, Skytteholmsvägen 2 kl. 17:00.

För att delta kommer anmälan krävas eftersom vi kommer beställa mat till de som deltar fysiskt. Den serveras från 16:30.

Anmälan för att delta kommer ut i början av 2023. För de som behöver resa till möte med övernattning och som har rösträtt på mötet kommer det lösas vid anmälan (tex. ombud från Gotland).

Medlemmar som har långt att resa men endast har närvarorätt och yttranderätt på mötet kommer istället att kunna vara med digitalt. För att få länken krävs även då anmälan, detta för att vi upprättar en deltagarförteckning på vilka medlemmar som deltar på avdelningens representantskap.

Val som kommer förrättas är följande:

 • Val av avdelningsordförande, 1st
 • Val av ledamöter och suppleanter till avdelningsstyrelse på rak lista, 2st ledamöter, 1st ersättare.
 • Val av ombud och ersättare till centrala representantskapet på rak lista, 7 ombud + 7 ersättare
 • Val av ledamöter i valberedning, 3st
 • Val av ersättare i valberedning, 3st
 • Val till närstående organisationer behandlas av avdelningens representantskap

Avdelning 2

Lars Pettersson
Lars Pettersson

Verksamhetsledare: Lars Pettersson

Telefon: 010-434 05 43
E-post: lars.pettersson@sef.se

Avdelning 2 håller sitt representantskap 27 mars 2023.

Plats: Göteborg regionkontor

Uppdrag som skall väljas:

 • 1 – Person som Ordförande
 • 2 – Personer ledamöter till Avdelningsstyrelse
 • 1 – Person som suppleant till Avdelningsstyrelsen
 • 3 – personer till Valberedningen
 • 4 – Personer som ordinarie ombud till CR
 • 4 – Personer som suppleanter till CR

Avdelning 5

Lars-Uno Kroon
Lars-Uno Kroon

Interimstyrelsen Lars-Uno Kroon

Telefon: 070-843 26 01
E-post: kroon.lars@telia.com

Avdelning 5:s representantskap kommer att hållas på Viskadalens Folkhögskola 28 mars 2023 kl 9:00. Kallelse kommer att skickas ut till de som ska deltaga och representera klubbarna och till de fackliga ombuden i god tid före mötet.

Val sker av medlemmarna i avdelningen via Easy Vote och kommer att avslutas på repskapet.

Valen är följande:

 • Val av 1 st ordförande
 • Val av 2 st styrelseledamöter
 • Val av 1 st styrelseledamots ersättare
 • Val av 3 st ombud till centrala representantskapet och 3 st ersättare till dessa
 • Val av 3 st valberedare och 3 st ersättare till dessa

Avdelning 8

Marcus Frej
Marcus Frej

Verksamhetsledare: Marcus Frej

Telefon: 010 – 434 05 85
E-post: marcus.frej@sef.se

Avdelningens representantskap kommer att äga rum 21 mars 2023 på Malmö regionkontor.

Avdelning 10

Daniel Lundblad
Daniel Lundblad

Verksamhetsledare: Daniel Lundblad

Telefon: 010-434 05 31076-633 87 45
E-post: daniel.lundblad@sef.se

Avdelning 10:s representantskap kommer att äga rum den 29 mars 2023 på Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan.

Mötet kommer starta kl 13.00. Delegaterna samlas kl 8.30 för utbildning innan mötet.

Val kommer att göras av medlemmarna i avdelningen och sker via Easy Vote digitalt. Detta kommer att avslutas på representantskapet.

Valen är följande:

 • Val av 1st ordförande
 • Val av 2st styrelseledamöter
 • Val av 1st styrelseledamots suppleant
 • Val av 3st ombud till centrala representantskapet och 3st suppleanter
 • Val av 3st valberedare och 3st suppleanter

Avdelning 15

Mikael Olsson
Mikael Olsson

Verksamhetsledare: Mikael Olsson

Telefon: 070-301 86 20
E-post: mikael.olsson@sef.se

Avdelningens repskap/AR i VK 15

När: 28 mars 2023 09.30-16.00

Var: Sundsvalls Folkets hus Esplanaden 29, Sundsvall

 • Val av ordförande
 • Val av ledamöter
 • Val av suppleant/er
 • Val av valberedning
 • Val av CR ombud

Avdelning 16

Stefan Svalling
Stefan Svalling

Verksamhetsledare: Peter Svalling

Telefon: 010-434 05 50
E-post: peter.svalling@sef.se

Avdelningens repskap: 

Datum: Onsdag den 8 mars 2023

Tid: 12.00 – 17.00

Plats: Kristinehamn Conference Center

Ort: Västerlånggatan 21, Kristinehamn

Avdelningens repskap ska fastslå:

 • Val av ordförande
 • Val av ledamöter
 • Val av suppleant/er
 • Val av valberedning
 • Val av CR ombud

Avdelningens repskap ska även utse representanter till närstående organisationer.

Avdelning 18

Avdelningens representantskap kommer att äga rum den 22 mars 2023 i Kristianstad.

Avdelning 20

Avdelningens representantskap kommer att äga rum den 8 mars 2023 i Västerås.

Avdelning 21

David Aura
David Aura

Verksamhetsledare: David Aura

Telefon: 070-364 71 40
E-post: david.aura@sef.se

Avdelningsrepet kommer att hållas den 16 mars 2023 i Hofors Folkets hus, Skolgatan 21 i Hofors. Mötet börjar klockan 09.

För att delta kommer anmälan krävas, eftersom vi kommer beställa mat till de som deltar fysiskt. Ankomstmacka serveras från klockan 8.30.

Anmälan för att delta kommer ut i början av 2023.

Medlemmar som har långt att resa men endast har närvarorätt och yttranderätt på mötet kommer istället att kunna vara med digitalt, för att få länken krävs även då anmälan, detta för att vi upprättar en deltagarförteckning på vilka medlemmar som deltar på avdelningens representantskap.

Val som kommer förrättas är följande:

 • Val av avdelningsordförande, 1st
 • Val av ledamöter och suppleanter till avdelningsstyrelse på rak lista, 4 ledamöter. 2 ersättare.
 • Val av ombud och ersättare till centrala representantskapet på rak lista, 2 ombud + 4 ersättare
  Val av ledamöter och suppleanter i valberedning på rak lista, 3 ledamöter. 2 ersättare.
 • Val till närstående organisationer behandlas av avdelningens representantskap

Avdelning 26

Mikael Gustafsson
Mikael Gustafsson

Verksamhetsledare: Mikael Gustafsson

Telefon: 010 – 434 05 33 samt 0760-263564
E-post: mikael.gustavsson@sef.se

Avdelning 26 kommer att ha sitt AR den 29 mars 2023 på Ädelfors Folkhögskola i Holsbybrunn. Mötet börjar klockan 09.00 men det kommer att finnas kaffe och fralla från 08.00. Mötet avslutas cirka 15.00. 

Avdelning 28

Elias Ferdinansson
Elias Ferdinansson

Avdelningens representantskap kommer att äga rum 17-18 mars i Luleå.

Det är även dags att nominera till några förtroendeuppdrag för Avd 28 (Norr-och Västerbotten).

Alla medlemmar som tillhör Avd 28 har möjlighet att nominera och bli nominerade.

Under jan-feb 2022 kommer det sedan ske röstning av de personer som nominerats. Detta kommer ske elektroniskt och mer info om de nominerade och hur du röstar kommer när nomineringstiden är slut.

De förtroendeuppdrag som du nu har möjlighet att nominera till är:

 • Ordförande 1 st (2 år)
 • Styrelseledamöter 4st (2 år) och suppleanter2 st (1 år)
 • Cr-ombud 4 st (2 år) och ersättare 4 st (1 år)
 • Valberedningen 3 st (2 år) och suppleanter 3 st (2 år)

Skicka in din nominering genom att logga in på https://sef.easyvote.se. Du kan logga in antingen med ditt BankID eller med personnummer och ditt mobilnummer. När du gått in på det val du vill nominera någon till så skriver du in den personens medlemsnummer och sen är det klart!

OBS! Kom ihåg att de som nomineras ska vara tillfrågade och svarat JA. Nomineringarna ska vara inskickade till valberedningen senast den 8/1 2023.

Har du några frågor gällande nominering och valet, kontakta Robert Holmgren i valberedningen på robert.holmgren@sef.se eller interimsstyrelsens ordförande Elias Ferdinandsson på elias.ferdinandsson@sef.se

Mvh Valberedningen i Avd 28

Robert Holmgren, Axel Gustafsson, Sven Ericsson Sundström

Avdelning 31

Stefan Lyshed-Jakobsson
Stefan Lyshed–Jakobsson

Verksamhetsledare: Stefan Lyshed-Jakobsson

Telefon: 010-434 05 54070-821 20 49
E-post: stefan.lyshed-jakobsson@sef.se

Avdelningens representantskap äger rum den 28 mars 2023 på Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 16, i Norrköping.

Följande val kommer att genomföras via EasyVote och dessa kommer fastställas på mötet:

 • Avdelningsordförande
 • Ledamöter i avdelningsstyrelsen
 • CR-delegater
 • Valberedning

Några viktiga punkter i den nya organisationen

Varje år ska varje avdelning hålla ett representantskap. Varje år sker även ett centralt representantskap. Vart fjärde år hålls en kongress.

Avdelningarnas representantskap AR

Representantskapet är avdelningens högsta beslutande organ.

Representantskapet består av avdelningens styrelse samt de valda ombuden från klubbar och fackliga ombud. Företagsklubbar ska välja representantskapsombud enligt:

 • Ett ombud för klubb med 15 medlemmar eller mindre.
 • Två ombud för klubb med 16 till 30 medlemmar.
 • Tre ombud för klubbar med 31 medlemmar eller fler.

Fackligt ombud

På företag, där klubb inte kan bildas, ska avdelningen verka för att ett fackligt ombud väljs av medlemmarna på företaget.

Det fackliga ombudet är underställt avdelningsstyrelsen och ska bedriva avtalsbevakning och lönerevision samt hålla medlemmarna på företaget informerade om förbundets verksamhet.

Ett fackligt ombud har rätt att som ombud delta på avdelningens representantskap.

Enskilda medlemmar har rätt att delta på representantskapsmöten och har yttrande- och förslagsrätt. Dock ej rösträtt.

Detta betyder ”rak lista”

Om fler än en kandidat kandiderar till ett uppdrag får den kandidat som fått flest antal röster uppdraget, med övriga som suppleanter i fallande ordning beroende på antal röster.

Försvinner den som fått flest röster från uppdraget så går istället uppdraget till den med näst flest röster, och så vidare.