– Det här är bra för de anställda på Svea Solar för de får bättre löner, bättre anställningsvillkor, och möjligheten till en bättre arbetsmiljö, säger Petter Johansson, ansvarig ombudsman på Elektrikerförbundet.

Han tillägger:

– Men, det är bra för alla våra medlemmar i solcellsbranschen, för det blir en mer likställd bransch.

Det har varit långa förhandlingar parterna emellan, enligt Petter Johansson.

– Ja, men med en anda av samförstånd, med en vilja att komma överens.

Petter Johansson, ombudsman Elektrikerförbundet

Arbetsmiljön har varit en viktig fråga, både för fack och arbetsgivare, enligt Petter Johansson.

– Det här bolaget, precis som hela branschen, har haft stora problem vad gäller arbetsmiljön, såväl inom elsäkerhet som inom fallskyddet, och det håller bolaget med om.

– Bolaget inser att de har haft, och har, problem. Men som jag uppfattar det har de en genuin vilja att bättra sig, och jobba med åtgärder för att förbättra och bli branschledande i de här frågorna.

Elektrikern har tidigare intervjuat Svea Solar om brister i arbetsmiljön.

Företaget betalar arbetsmiljöresurs

I och med det nya avtalet, som undertecknades under måndagen, ska Elektrikerförbundet tillsätta en arbetsmiljöresurs som på 50 procent kommer att arbeta för att förbättra arbetsmiljön på Svea Solar. Kostnaden för denna resurs står Svea Solar för.

– Den här resursen kommer att vara inne i företagets verksamhet och jobba med arbetsmiljön, se till att få igång det lokala skyddsarbetet, värva skyddsombud och se till att skyddsombuden får rätt utbildning. Målet är att få företaget att sköta det här arbetet själv, säger Petter Johansson och tillägger:

– Jag är glad att företaget ser vikten av facket för en bra skyddsverksamhet, till skillnad från den sittande regeringen.

Lönerna höjs

Lägstalönerna höjs under avtalsperioden med 2 000 kronor för elektriker jämfört med Installationsavtalet, och för arbetstagare som utför arbeten på solenergianläggningar med 1 000 kronor jämfört med Solcellsöverenskommelsen.

En pusselbit till att det nya avtalet gick i hamn är LO mervärde. I och med det nytecknade avtalet mellan Svea Solar och Elektrikerförbundet kommer företaget nu att kunna erbjuda LO:s 1,4 miljoner medlemmar solcellsinstallationer till ett rabatterat pris.

– LO mervärde tog kontakt med oss i förbundet och sa att det fanns ett intresse att få till ett avtal med ett solcellsbolag för rabatt åt LO:s medlemmar. Och för dem är sådant som arbetsmiljöfrågor väldigt viktigt, speciellt med de skriverier som har varit. Nu när vi har tecknat det här avtalet, som har sådant stort fokus på arbetsmiljön, har jag kunnat förmedla kontakten dem emellan, säger Petter Johansson.

Johannes Boson
Johannes Boson, chef för Svea Solars svenska verksamhet.

Johannes Boson är Sverigechef på Svea Solar. Han ger följande kommentar gällande det nya avtalet med Elektrikerförbundet:

– Arbetet med säkerhet inom solcellsbranschen överlag ligger efter, som största aktör vill vi därför ta ledarskap och öka säkerhetsarbetet i hela branschen – i allt från fallskydd till elsäkerhet. Det kan vi göra ännu bättre tillsammans med Elektrikerna.