Hur får man en lärlingsplats?

Ofta får man lärlingsanställning på det företag där man gjort praktik. Vi har frågat olika arbetsgivare vad de tittar på när de väljer att anställa en lärling. Deras tips är att du under praktiken:

– Visar att du vill och är intresserad av yrket.
– Lägger ifrån dig telefonen. 
– Är aktiv och frågar om det finns något du kan göra – eller tar eget initiativ genom att plocka undan det som behövs.
– Kommer i tid.

Även om du inte gjort praktik på det företag du vill arbeta på, försök att komma förbi och presentera dig. Ger man ett piggt intryck så säger det väldigt mycket mer än bara ett ansökningsbrev.

Hur lång är lärlingstiden?

Lärlingstiden uppgår i normalfall till 1600 timmar – det vill säga cirka ett år. De första 720 timmarna är ömsesidig prövotid.

Vad krävs för att anställa en lärling?

För att kunna anställa en lärling krävs två saker:

 1. Företaget ska ha tecknat kollektivavtalet mellan Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen: Installationsavtalet.
 2. Lärlingen ska ha rätt utbildning enligt branschkraven.

Vad gäller under min lärlingstid?

Sedan juni 2022 registreras samtliga lärlingar anställda på Installationsavtalet i det digitala lärlingssystemet KUB.

Så här fungerar det:

 1. Arbetsgivaren registrerar företaget i KUB
 2. När ELY godkänt lärlingen skickas automatiskt en inloggningslänk till lärlingen
 3. Lärlingen rapporterar löpande sin arbetade tid och arbetsmoment

Gäller det om jag går ETG-college?

De elever som går en utbildning, gymnasiet eller vuxenutbildning, med branschens utbildningskoncept, ETG Colllege, gör i slutet av sin utbildning ett yrkesprov.

Klarar man yrkesprovet, och övriga krav enligt ETG College, får man sitt certifikat i samband med examen.

De elever som klarar utbildningen med godkänt resultat kan ta anställning som förstaårsmontör direkt efter examen. Det vill säga, de behöver inte göra någon lärlingstid.

Jag har svårt att få lärlingsanställning

Då ska du inte missa chansen till YA! Yrkesintroduktionsanställning (YA) är ett ekonomiskt stöd för att underlätta anställning av lärlingar eller nyutexaminerade ungdomar från ETG College.

Möjligheten att söka YA upphör vid årsskiftet 2023/2024, så se till att ta tillvara på möjligheten innan dess. Pågående YA kommer kunna fortsätta under 2024.

 • Den lärling som företaget tänker ansöka om YA-stöd för får inte redan vara anställd. 
 • Lärlingen som ska anställas ska vara under 25 år. 
 • Arbetsgivare får endast anställa lärling som genomgått el- och energiprogrammet med godkända betyg.
 • Minst 15 procent av arbetstiden ska utgöras av handledning eller utbildning.
 • Lärlingen som stödet beviljas för ska sakna relevant yrkeserfarenhet, vilket i praktiken innebär att lärlingen inte gjort klart hela lärlingstiden och kvalificerat sig för ECY-certifikat. Om personen läst vid ETG College så betyder det att personen är nyexaminerad.
 • Stödet beviljas för minst sex månader och max 12 månader.

Arbetsgivaren får en ersättning som motsvarar arbetsgivaravgiften. Den högsta summan arbetsgivaren kan få ersättning för är 18 750 kronor. Hen får också ersättning för handledning med 115 kronor per dag vid heltidsarbete.