Fram till och med juli i år har 740 lärlingar anställts.

– Det är siffror i nivå med vad det brukar ligga. Den största andelen lärlingar anställs i slutet av augusti, början av september, säger Åsa Gabrielsson och tillägger:

– Och vuxenutbildade anställs som lärlingar löpande under året, och de blir en allt större del av vår kompetensförsörjning.

Nedgång på grund av pandemi

Den skarpa nedgången av antalet lärlingar under 2020 berodde till största delen på pandemin, menar Åsa Gabrielsson och säger att nedgången höll i sig till viss del även 2021.  

– Man vågade nog inte satsa riktigt under och efter pandemin. Men därefter har det gått riktigt bra för branschen, otroligt bra.

– Nu kan det vara så att entreprenadjobben bromsar in, eftersom byggsektorn saktar in. Men vi har inte sett några jättestora varsel så här långt.