Kort därefter ville jag få andra att göra det också, därför blev jag ackordsuppsökare och cirkelledare.

Det finns ett påstående som jag ständigt stöter på när jag träffar elektriker på byggen eller håller i en ATL-kurs. Det är: ”Servicejobb går inte att mäta på ackord.”

Med egen erfarenhet från service vet jag att en del jobb är mer eller mindre lönsamma på ackord, men mätningen är fortfarande fullt möjlig.

Många gör misstaget att räkna in fel sorts tid i ackordet när de gör servicejobb.

Den stora skillnaden blir att på service behöver du lägga tiden på att skriva ackordet mer på din ”fritid”, när du har rast helt enkelt. På ett större bygge går det att skapa utrymme för att göra det under arbetstiden.

Många gör misstaget att räkna in fel sorts tid i ackordet när de gör servicejobb. Det kan till exempel vara: felsökning, kundkontakt, vänta på att få bli insläppt till jobbet, hämta material från grossisten, lämna av skräp på återvinning eller annat som inte ska med.

Alla de här aktiviteterna behöver registreras som parallelltid eller timtid, beroende på vad som är överenskommet med arbetsgivaren.

Här är ett exempel från ett tidigare servicejobb:

Elföretaget har fått in ett jobb från en butik om byte av gamla armaturer till spotlightskenor samt felsökning på ett uttag i pentry. Jag åker ut till butiken för att planera mitt arbete. Personalen är inte på plats, så jag behöver vänta. (Den tiden ingår inte i ackordet och kommer skrivas som timtid, efter ÖK med chefen.)

När personalen kommer visar det sig att mer jobb önskas: extra vägguttag i skyltfönster och i omklädningsrum. Jag felsöker vägguttaget i pentryt som visar sig vara överbelastat. Brödrost och vattenkokare är för mycket för en 10A säkring.

Många av oss installationselektriker arbetar på en prestationsnivå som inte avspeglar vår lön.


Jag åker i väg till grossisten för att hämta material. I samband med det tar jag rast och skapar en ackordssedel i ackordswebben.

Där lägger jag in i ett Mätblad med de olika arbetsmoment som jag kommer att utföra:
demontering av armaturer, förläggning av rör, kabeldragning, montering av armaturskena och montering av vägguttag. Mängder och längder noterar jag senare.

Väl tillbaka i butiken sätter jag i gång och utför installationen efter kundens önskemål.
Därefter åker jag till återvinningen för att slänga skräp.

Nästa tillfälle jag får kompletterar jag uppgifterna i ackordswebben och skickar in min ackordssedel.

Kollektivavtalet ger mig procentuella påslag på mitt ackord på service som till exempel: småjobbstillägg, arbete med driftsatt anläggning och arbete i outrymda lokaler.

Dessa påslag kan ofta landa på över 25 procent. Med andra ord, mindre jobb blir mer lönsamma än större.

Många av oss installationselektriker arbetar på en prestationsnivå som inte avspeglar vår lön.
Genom vårt medlemskap i facket kan vi göra beräkningen själv och kräva rätt lön.

För kom ihåg, din arbetsgivare lär inte springa efter dig med handen full av sedlar för att han räknade fram när jobbet var klart att du förtjänar mer. I deras ögon är din lön för hög från början.

Läs mer på ackordsstodet.se eller här.

Andras Molnar, ackordsuppsökare och ordförande avdelning 16