Skolavslutningen närmar sig med stormsteg och snart ska nästa årskull söka lärlingsanställning.

För att lärlingarna ska få en bra och allsidig utbildning är det viktigt att klubbarna eller kontaktombuden har utsett vem som ska vara utbildningsombud.

Det som säkert flera undrar är vad ett utbildningsombud är och vad de gör. Det är ett fackligt uppdrag som är reglerat i Installationsavtalets bilaga 1 (lärlingsavtalet).

Utbildningsombudet ska tillsammans med företagets utbildningsansvarige se till att lärlingen får en bra lärlingstid och en allsidig utbildning utifrån ELY:s (Elbranschens lokala yrkesnämd) riktlinjer för yrkesutbildningen.

Att en facklig representant ska närvara då anställningsavtal upprättas är ovanligt.

Som utbildningsombud får du också chansen att ge lärlingen kunskap om vad facket gör och hur lärlingen kan bli medlem samt hur kollektivavtalet fungerar.

Redan vid anställningstillfället ska utbildningsombudet vara med vilket är ovanligt på arbetsmarknaden att en facklig representant skall närvara då anställningsavtal upprättas.

Grunden till en hög säkerhet

Det är ett bra bevis hur viktiga vi och Installatörsföretagen tycker att utbildningsombuden är för branschen och företaget. Vårt yrkesutbildningsavtal är grunden för en hög säkerhet för både elektrikern och kunderna.

Syftet med lärlingsutbildningen är få den kunskap som krävs för att kunna jobba säkert och leverera säkra anläggningar. Utbildningsombudet är ofta lärlingens första kontakt med Elektrikerförbundet, och det är en trygghet för lärlingen när man är ny på jobbet och behöver ha någon att fråga.

Utbildningsombudet är en trygghet för lärlingen när man är ny på jobbet och behöver ha någon att fråga.

Utbildningsombuden är en del i vår kunskapsöverföring som leder fram till att yrkesstoltheten lever vidare för vårt stolta yrke, som sagt är det ett fint uppdrag.

Om ni har lärlingar på ert företag och du tycker det här verkar spännande: tveka inte att höra av dig till klubben eller avdelning och anmäl intresse.

Vi har många viktiga förtroendeuppdrag i förbundet och alla förtjänar sin uppmärksamhet, men orsaken till att jag vill hylla våra utbildningsombud är att deras gärning sällan kommer i strålkastarljuset.