Sedan 2007 finns en företagsanpassning av Installationsavtalet tecknat med Manpower El & Tele AB. Lönenivåerna har hela tiden varit högre än Installationsavtalet.

De nu avtalade förändringarna sänker lönenivån för lärlingar på Manpower, men kommer fortfarande att vara högre än i Installationsavtalet. 

– Vi har flyttat runt pengarna lite i avtalet. Lite lägre lön, men vi klär på dem med utbildning istället. Det handlar om individuellt anpassade utbildningar, som om lärlingen saknar utbildning i heta arbeten eller liknande, så kan det ingå.

”Vårt installationsavtal är ett bemanningsavtal på ett sätt”

Därutöver innehåller det reviderade avtalet en schablon för resor och mer handledning än tidigare. 

– Vår förhoppning är att detta ska leda till att vi får ut fler lärlingar i branschen, säger Tomas Jansson.

Finns det behov av bemanningsföretag i installationsbranschen?

– Vårt installationsavtal är ett bemanningsavtal på ett sätt, du jobbar nästan alltid på någon annans anläggning. Det har alltid funkat så i vår bransch att man lånar arbetskraft av varandra. Man knackar på hos grannfirman och frågar om det finns arbetskraft att låna, och finns inte det så kanske man måste använda sig av bemanningsbolag. Så de fyller sin funktion.

– Nu under de stora mätarbytena använder sig många företag av bemanningsanställda, och där försöker vi hålla uppe lönen. Vi ser att det finns en konkurrens med sämre villkor för de som ska byta mätare.

De flesta får traditionell anställning

Emil Stam är ansvarig för Manpower El & Tele AB. Han instämmer i att det stora problemet i branschen just nu är att få ut lärlingar i anställning.

– Under corona har det funnits en stor osäkerhet i branschen. Företagen har inte riktigt vågat anställa nya lärlingar. Så vi kom överens med Elektrikerförbundet om ett tidsbegränsat avtal med syfte att få ut fler lärlingar i arbete.

– Fördelarna med Manpower-anställda lärlingar för företagen är att de får en större flexibilitet. Vi kan anställa lärlingen och sedan flytta runt lärlingen på olika företag några månader i taget.

Enligt Emil Stam blir de allra flesta av Manpowers elektriker i slutändan ändå anställda av ett traditionellt installationsföretag.

– Företagen använder Manpower som rekryteringsbas. 95 procent av våra anställda elektriker får i slutändan en tillsvidareanställning hos ett installationsföretag. Fördelen för lärlingen är att det innebär en öppning när företagen inte vågar anställa på en ort, och en möjlighet till stor variation under lärlingstiden. De får ett språng ut på arbetsmarknaden.

4 000 kronor högre månadslön

En elektrikerlärling på Manpower El & Tele AB får ungefär 4 000 kronor högre månadslön än en lärling som är anställd direkt av ett installatörsföretag.

Anledningen till den högre lönen hos Manpower är att de bemanningsanställda inte ska kunna konkurrera ut de elektriker som går under Installationsavtalet.

Samtidigt får Manpower visstidsanställa elektriker, något som inte gäller för företag bundna av Installationsavtalet. De måste tillsvidareanställa sina lärlingar.

Drastisk minskning av elektriker

Under de senaste åren har antalet elektriker på Manpower El & Tele AB minskat drastiskt. Från 75-100 elektriker anställda på avtalet med Elektrikerförbundet till dagens runt 25 stycken, varav hälften är lärlingar.

Förändringarna i avtalet mellan Elektrikerförbundet och Manpower gäller endast lärlingar och sträcker sig avtalsperioden ut, det vill säga till sista maj 2023.