Ett av de för facket gissningsvis mer svårsmälta kraven från arbetsgivarsidan är yrkandet att provanställning införs i Installationsavtalet. Något som inte existerar i gällande avtal.

Ett annat krav, som även det skulle innebära minskad anställningstrygghet, handlar om lärlingar. I dag krävs tillsvidareanställning för lärlingar enligt Installationsavtalet. Det är något Installatörsföretagen vill ändra på. De vill införa visstidsanställning för lärlingar.

Samtidigt yrkar de att lärlingar ska kunna bilda en egen turordningskrets i samband med uppsägningar, alternativt att lärlingar helt ska kunna undantas från turordningen.  

Ändrade arbetstider

Vem som har rätt att utse skyddsombud är en annan fråga som det kan bli strid om.

Installatörsföretagen yrkar nämligen att ”parterna ser över hur företagen kan utse skyddsombud om inte Elektrikerförbundet kunnat utsett sådan”.

I dag gäller att Elektrikerförbundets regionala skyddsombud har tillträde till de arbetsplatser där inget lokalt skyddsombud finns.

Ytterligare en fråga som facket gissningsvis kommer att ta strid om handlar om arbetstiden. Installatörsföretagen vill förändra arbetstidens förläggning. En fråga som var uppe även vid förra avtalsrörelsen, men som Elektrikerförbundet då lyckades stoppa.

Denna gång yrkar Installatörsföretagen att arbetstidens förläggning ska ändras från dagens 07.00-17.00 till 05.30-19.30, med en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar i veckan, utslaget på sex månader.

Veto vid hängavtal

Utöver detta vill Installatörsföretagen att de ska ha veto om Elektrikerförbundet tecknar hängavtal med företag och i dessa avtal gör avsteg från gällande kollektivavtal.

Arbetsgivarorganisationen vill även göra det enklare för företagen att anställa andra kompetenser än bara elektriker.

Dessutom vill Installatörsföretagen omförhandla dagens reseregler. Det senare är något även Elektrikerförbundet har yrkat på.

När det handlar om lönenivåerna ställer sig Installatörsföretagen bakom det kommande Märket, som fack och arbetsgivare inom industrin ska förhandla fram senare i vår.