Diskussionerna är i gång sedan flera timmar när vi öppnar dörren till ett av rummen på Kristinehamn Conference center.

Avdelningsstyrelsen är redan framröstad. Förbundsordförande Urban Pettersson och Michael Benthin, central ombudsman, går nu igenom förbundets och arbetsgivarnas yrkanden i avtalsrörelsen.

Mellan 25 och 30 medlemmar, de flesta från Karlstad och Arvika representanter sina lokala klubbar på mötet.

Påverka lön med ackord

En extrahöjning av ackordet vill förbundet se. Men ett problem är att färre och färre mäter på jobbet. Det syns i förbundets lönestatistik.

– Men många har kommit på hur mycket de kan påverka sin lön med ackord. I Värmland har det inte funnits en ackordskultur i lika stor utsträckning som i Örebro, säger Andras Molnar, som just blivit framröstad till ordförande för den nya avdelningsstyrelsen.

Patrik Bergman, Andras Molnar, Olof Sjölén och Kristin Zetterlind.
Avdelning 16:s nya styrelse. Längst bak Patrik Bergman, längst fram till vänster: ordförande Andras Molnar, suppleanten Olof Sjölén, och Kristin Zetterlind.

Arbetsgivarna vill å sin sida införa visstidsanställningar för lärlingar och att företag ska kunna utse skyddsombud.

Kenny Berlin är montör på Elprofilen i Örebro och sekreterare i den lokala fackklubben. Han är på plats med Kaj Fallström, klubbens ordförande.

– Vi hör till dem som inte har så mycket ackordskultur på vår firma, säger Kenny Berlin.

Installatörsföretagen oroar

Nu är han mest bekymrad över Installatörsföretagens krav om att ändra arbetstidens förläggning.

Installatörsföretagen vill även ha möjlighet till rotation på hemorten, att arbetstagare ska kunna arbeta fler timmar vissa veckor och vara lediga andra.

Att de vill införa rotation som kan påverka vår arbetstid är lite obehagligt.

Jesper Jedborg

– Att de vill införa rotation som kan påverka vår arbetstid är lite obehagligt.

Montören Jesper Jedborg jobbar på Bravida i Hallsberg. Han berättar att den lokala fackklubben är gemensam för Hallsberg och Örebro. Han tror på förbundets nya organisation och att den kommer ge klubbarna lite högre röster.

Jesper Jedborg
Jesper Jedborg.

– I vår klubb som nyligen startats igen har det diskuterats mycket om att vi på Hallsberg inte kör på ackord till exempel, säger han.

Han tycker att han får med sig mycket användbar kunskap från representantskapet hem.

– Jag får en wowkänsla varje gång vi ses på stora möten.