LO:s nuvarande organisationsplan började gälla 2012. Där listas de yrkeskategorier som de olika LO-förbunden ska organisera. 

I mars 2021 bestämde LO-styrelsen att en översyn av organisationsplanen skulle göras.

På tio år har mycket hunnit hända på arbetsmarknaden och nya yrkesgrupper har kommit till. LO vill utveckla ansvarsfördelningen för avtals- och organisationsrätten mellan förbunden.

Ansvarsfördelningen ska förhindra att förbunden konkurrerar med varandra om att teckna avtal och organisera medlemmar.

– Men det är alltid komplicerat att försöka få förbund att ändra sina gränser. Medlemmarna är ju det viktigaste ett förbund har. Ingen vill bli av med sina medlemmar och andra vill gärna ha fler. Det är diplomati på hög nivå att få förbunden att enas, säger Ronny Wenngren, som ännu inte kan avslöja något om innehållet i utredningen som lämnats in.  

Elektrikernas roll i LO:s organisationsplan

I jämförelse med de allra flesta andra förbund är listan över de yrken Elektrikerförbundet ska ansluta mycket kort:

Till förbundet ska anslutas arbetare inom byggnadsindustrin sysselsatta med elinstallation samt byggnads-, drift- och underhåll av elektriska anläggningar”.

De branscher som listas är även de få: ”Installationsföretag, samt reparations- och serviceföretag.”

Förbundet är kritiskt

Elektrikerförbundet får bara organisera arbetare i byggnadsindustrin sysselsatta med elinstallation och byggnads-, drift- och underhåll av elektriska anläggningar. Branscherna installationsföretag och reparations- och serviceföretag finns även med på listan.

Förbundet är kritiskt till att listan över vilka yrkesgrupper Elektrikerförbundet får ansluta är så kort. De senaste åren har förbundet slutit avtal i flera nya branscher, som larm- solcells- och vindkraftsföretag.  

Det är diplomati på hög nivå att få förbunden att enas.

Ronny Wenngren

Ronny Wenngren har inte utrett gränserna för vilka grupper som Elektrikerförbundet ska få ansluta. Han har tittat på städavtalen tillsammans med LO:s Göran Larsson.

Men enligt Ronny Wenngren har ingen i organisationsutredningen tittat särskilt på just elinstallationsbranschen.

– Det som möjligtvis kan beröra elektrikerna är exempelvis yrkesgruppen som Clas Fixare skickar ut till hemmen för att montera apparater. Som jag förstår det gör de en del mindre eljobb.

Beslut på nästa kongress

Nu ska utredningen behandlas i en grupp för organisationsutredningen på LO. Sedan ska den lämnas till LO:s styrelse, som fattar beslut om organiseringen på nästa kongress.

Ronny Wenngren understryker vikten av att arbetstagarsidan får behålla rätten att bestämma hur LO:s medlemmar ska organiseras. Det finns inget avtal som säger att det ska vara så.

– Vi måste se till att gränsdragningsfrågor löses både snabbt och logiskt, så att det fortfarande finns en acceptans för att det är vi som drar dem. Hittills har det accepterats av arbetsgivarsidan, säger Ronny Wenngren.