Såg på Facebook att förbundet samlat nästan hundra medlemmar för att ha diskussion kring avtalskraven.

Det är ju sådana tillfällen som gör att man saknar sin tid som förhandlingschef i förbundet. Absolut inget fel på att vara pensionär, men dessa tillfällen var det man verkligen såg fram emot.

Diskussioner som verkligen gick på djupet i medlemmarnas vardag. Det var inte i alla frågor vi tyckte lika, vilket ledde fram till spännande debatter, ibland riktigt hårda men alltid med respekt för varandra.

Het fråga

En fråga som var speciellt het, och som jag tror har diskuterats även denna gång, är frågan om arbetstidsförkortning (ATF).

Jag skall passa på tillfället att förklara en del av mina synpunkter varför jag var motståndare till den form av ATF som nästan alltid föreslogs i avtalsmotioner, alltså sätta av fler timmar som man kunde ta ut ledighet del av dag eller hel dag.

Till skillnad från industrin så kan man inte i våra branscher producera och lagerhålla våra tjänster.

För det första så är den bransch vi jobbar i inte speciellt lämpad för ATF i den formen, till skillnad mot i industrin där man kan tillverka varor för lagret så kan man inte i våra branscher producera och lagerhålla våra tjänster.

Detta skäl gör att denna form av ledighet möter stort motstånd från andra sidan förhandlingsbordet

Ledig vid behov

Det andra skälet är att i diskussionerna om avtalskrav har jag alltid hävdat att ATF kostar ur löneutrymmet, och är det då inte bättre att inkomsten är så pass att man själv kan avgöra om man behöver vara ledig istället för att avtalsförhandlingarna skall bestämma hur mycket du kan få.

Ett bättre sätt hävdade jag då var att man införde en rätt att vara ledig vid behov. 16 timmars rätt till tjänstledighet infördes, men jag tror att de är väldigt lite utnyttjade.

Detta på grund av de inte är förenade med lön, men som nämnts tidigare hade det varit lön för dessa timmar så hade det betalats ur löneutrymmet.

Tänk på konsekvenserna

Att ta pengar ur löneutrymmet för ATF har konsekvenser på er pension, på övertidsersättningen med mera. Dessutom är inte dessa timmars ersättning skyddade av lönegarantin vid en eventuell konkurs.

Under min tid på förbundet har det hänt konkurser även på stora koncerner som Elektro-Union, Elektromontage, för att inte nämna alla småföretag.

Var försiktiga med vad ni önskar, för ni kan få det.

Det har rapporterats om de som har oerhört stora mängder timmar på sitt ATF konto. Så rådet är, var försiktiga med vad ni önskar, för ni kan få det.

Tänk igenom det ni vill genomföra och fundera över konsekvenser och möjligheter både nu, och för framtida medlemmar i förbundet.

Fördelar med märkessättning

Jag läser också om medlemmar som för fram kritik mot industriavtalet och dess märkessättning. Det är bra att det diskuteras, men man bör också se att det finns fördelar.

Om inte märket funnits så hade nog ett starkt förbund som vårt varit nödsakad att ställa upp på många fler sympatiåtgärder för att de av era familjemedlemmar som jobbar inom områden utan samma konfliktstyrka skulle få rättmätiga löneökningar.

Passar också på att önska alla SEF:s medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, samt en avtalsrörelse under våren som gör alla parter nöjda.