Nu har vi kommit en bra bit in på hösten. Jag kan konstatera att det har varit en intensiv men spännande period.

Jag har tillsammans med de andra i förbundsledningen, Louise, Pontus och Mikael, gjort en Sverige-tour och besökt förbundets kontor från norr till söder.

Vi har gemensamt berättat om de beslut som vårt högst beslutande organ, förbundsmötet, antog i maj.

Den här mandatperioden testar vi ett nytt sätt att jobba för att vi ska bli en mer målstyrd och medlemsnära organisation.

Fyra generella mål

Istället för att sätta mål för alla våra verksamhetsområden, exempelvis att vi ska ha X antal procent som mäter på ackord eller att X andel av medlemmarna ska ha gått en facklig kurs, kommer vi denna gång endast ha fyra övergripande mål.

  • Det första målet som förbundsmötet antog är att medlemsantalet ska öka till en organisationsgrad på 70% eller minst 21 000 medlemmar.
  • Det andra målet handlar om att vi ska ha en budget i balans. För att få en budget i balans behöver vi bli fler medlemmar och se över de kostnader vi har för att åstadkomma en förändring.
  • Det tredje målet går ut på en tydlig och väl förankrad organisation och verksamhet. Det innebär bland annat att vi ska öka närvaron på fackliga möten, få fler klubbar och förtroendevalda samt stärka demokratin genom att många medlemmar deltar och röstar.
  • Det fjärde och sista målet är att vi ska ha en verksamhet med ett mycket starkt medlemsfokus och en helhetssyn, där vi internt och gentemot omvärlden har ett arbetssätt som präglas av öppenhet, förtroende och effektivitet.

En stor förändring som vi har gjort är att skapa ett administrativt center och ett medlemscenter. Det kommer frigöra tid för våra ombudsmän och förtroendevalda att vara mer ute på arbetsplatser.

Det är viktigt att vi har ett öra mot marken.

För även om det så klart är våra förtroendevalda ute på arbetsplatserna som är medlemmarnas viktigaste fackliga representanter är det viktigt att vi har ett öra mot marken.

Jag är övertygad om att det är en viktig åtgärd för att vi ska nå det mål jag personligen tycker är det allra viktigaste: att vi ska ha en organisationsgrad på minst 70 procent!

Den kraftfulla rösten

Att vi är många medlemmar är viktigare än någonsin. Elektrikerna har bara en kraftfull röst tack vare att vi är många.

Och vi går mot en riktigt tuff avtalsrörelse. Med både en skenande inflation och räntehöjningar börjar det nu kännas i mångas plånböcker.

Nu under oktober kommer vi förbund inom LO att besluta om vi kan komma överens om en samordning denna avtalsrörelse.

En samordning skulle innebära att alla 14 fackförbund inom LO har ett antal krav som vi gemensamt ska driva i avtalsrörelsen, exempelvis nivå på lönehöjningarna.

Vi inom Elektrikerna vill kräva reallöneökningar, alltså att lönerna ökar efter att prishöjningar räknas bort.

Vi inom Elektrikerna vill att vi ska kräva reallöneökningar, alltså att lönerna har ökat efter att prishöjningarna räknats bort.

För att detta ska bli möjligt måste Riksbanken och regeringen få inflationen under kontroll. Det kan inte löna sig mindre att arbeta imorgon än det gör idag. 

Jag hoppas att vi kan hitta en gemensam väg framåt, för vi är alltid starkare tillsammans. Men den här gången tror jag att det kan vara särskilt knivigt.

Rörelsens tidsplan

Utöver de gemensamma kraven har Elektrikerna också sina egna krav vilket kommer från avtalsmotioner som ni medlemmar har skickat in.

Den här veckan har vi precis börjat gå igenom och sortera alla motioner. Jag tycker alltid att det är roligt att se alla bra och kreativa förslag som kommer in.

Sedan i november kommer vi ha en avtalskonferens där ombud från alla verksamhetskretsar deltar för att prioritera vilka motioner som det är viktigast att vi driver i avtalsrörelsen.

Det är viktigt att vi blir fler och starkare.

I februari nästa år växlas kraven med våra arbetsgivarmotparter. Därefter är det dags att börja förhandla!

Varje gång vi omförhandlar våra kollektivavtal med arbetsgivarmotparterna försöker vi alltid få in förbättringar i avtalen.

Samtidigt måste vi också alltid försvara tidigare vunna strider då hela kollektivavtalet är uppe för förhandling. Det är en av anledningarna till att det är så viktigt att vi blir fler och starkare.

Ett upplyst inititativ

Under avtalsrörelserna förhandlar vi med arbetsgivarna och mellan avtalsrörelserna gör vi vårt bästa för att samarbeta för att utveckla elteknikbranschen. Ett bra exempel på detta är Upplyst.

Upplyst är ett gemensamt initiativ tillsammans med bransch- och arbetsgivareorganisationen Installatörsföretagen där vi fokuserar på jämställdhet, inkludering och arbetsmiljö.

Fler kvinnor ska vilja bli elektriker och de ska trivas på jobbet.

Grunden till Upplyst är att få fler kvinnor att vilja bli elektriker och självklart att de också ska trivas på jobbet. Vår bransch är en av de allra mest mansdominerade med bara drygt 2 procent kvinnor.

Vi kan bli fler

Lite senare i veckan kommer jag vara på plats på elmässan i Stockholm. Där ska jag tillsammans med Installatörsföretagens vd Ola Månsson moderera ett seminarium om Upplyst.

Vi kommer bland annat få tjuvkika på nya verktyg från Prevent. Representanter från Upplysts arbetsgrupp har deltagit i deras arbete om menstruation, graviditet och amning inom byggsektorn. Det ser jag fram emot.

Jag är övertygad om att vi kan bli fler. Både andel kvinnor i branschen men viktigast av allt – fler medlemmar i Elektrikerna.