– För att få reallöneökningar krävs högre löneökningar än innan, det kan inte fortsätta med tvåprocentiga löneökningar, säger Elektrikernas ordförande Urban Pettersson.

Samtidigt säger Urban Pettersson att Elektrikerna är beredda att ta sitt ansvar för att inte spä på inflationen mer än nödvändigt. Men att det krävs att fler än facken tar ansvar.

Rimliga nivåer

– Vi måste hamna på en rimlig nivå i löneökningarna, och vi vet att om vi ska begära full kompensation för inflationen så kommer vi att sitta i samma läge vid nästa avtalsrörelse. Så vi måste ha fler som tar ansvar.

Vilka fler menar du?

– Näringsidkarna och staten. Egentligen så är vi ett läge där det skulle kunna finnas ett behov av en trepartsöverenskommelse. Parter och stat, vi måste dela på bördan, det kan inte vara så att det alltid ska hamna på löntagarna.

– Samtidigt finns det de som redan kunnat kompensera sig för högre kostnader, beroende på vad de är i för branscher. Vissa producenter och säljare har höjt sina priser mer än vad som krävs, eller minskat sina förpackningar, så kallad krymplation, och därmed tjänat på situationen.

Alla måste ta ansvar.

Urban Pettersson

– Alla måste ta ansvar, man kan inte peka på oss i löntagarkollektivet att det bara är vi som ska ta ansvar. Det blir helt orimligt om de som står sist i kön får blankt nej.

Inte bara köra på

I oktober träffas LO-förbunden för att försöka få till en samordning gällande vilka frågor de ska driva tillsammans samt hur löneutrymmet ska fördelas i kommande avtalsrörelse, lite senare vilken nivå de ska lägga lönekraven på.

– Vi befinner oss i en väldigt speciell situation, med en rejäl inflation det sista året. Något som ingen av parterna kunde förutse. Det gör att det är väldigt viktigt att vi har en stark och bra LO-samordning. Vi måste noggrant diskutera vad som är våra behov, så att vi tar vår del av ansvaret. Vi kan inte köra på som om inget har hänt, utan vi står inför en situation där vi måste ta hänsyn till hur det ser ut framöver

Vi behöver en reallöneökning direkt i vår.

Urban Pettersson

– Men våra medlemmar förväntar sig löneökningar som gör att de återhämtar sin köpkraft. Vi behöver en reallöneökning direkt i vår.

Elektrikerna håller avtalskonferens i november. Då ska medlemmarna komma fram till vilka frågor som förbundet ska driva, dels i LO-samordningen, dels i förbundets egna avtalsrörelse.

Då går gällande kollektivavtal ut

  • Installationsavtalet – 30 april 2023
  • Kraftverksavtalet – 30 april 2023
  • Thyssenavtalet – 30 april 2023
  • Larm- och Säkerhet med Stanley Security – 30 april 2023
  • Larm- och Säkerhetsteknikavtalet – 31 maj 2023
  • Manpower EL & Tele AB – 31 maj 2023
  • Radio- TV, -Data, – och Elektronikteknikeravtalet – 31 maj 2023
  • Sector Alarm – 31 maj 2023
  • Elektroskandiaavtalet – 31 maj 2023