Elektrikernas tecknade hängavtal under 2022:

(Listan uppdaterades 2022-05-04)

 • 63 El & Styrteknik AB (TYRESÖ) Installationsavtalet
 • Bigab Entreprenad AB (HISINGS BACKA) Installationsavtalet
 • Billies el AB (GRÖDINGE) Installationsavtalet
 • BK STYR OCH ELTEKNIK AB (SÖDERTÄLJE) Installationsavtalet
 • Bygg Giganten Entreprenad i Stockholm AB (SPÅNGA) Installationsavtalet
 • Coulomb EL i Syd AB (TYGELSJÖ) Installationsavtalet
 • Dennis & Benny Com AB (RAMSELE) Larm och Säkerhetsteknik
 • Din El Service AB (BÅLSTA) Installationsavtalet
 • El & Säkerhet Syd AB (MALMÖ) Installationsavtalet
 • El Team Specialisterna Totalentreprenad AB (MALMÖ) Installationsavtalet
 • Elektrikerservice Sverige AB (VÄSTRA FRÖLUNDA) Installationsavtalet
 • Elektrohyr i Mälardalen AB (RIMBO) Installationsavtalet
 • Elmyra El, Tele & Datainstallationer AB (VEBERÖD) Installationsavtalet
 • Flex Bemanning i Väst AB (GÖTEBORG) Installationsavtalet
 • Hailu Sverige AB (SPÅNGA) Installationsavtalet
 • Kuntbacken AB (ORSA) Installationsavtalet
 • NEMA Solcellsmontage AB (GNESTA) Installationsavtalet
 • Nya Vellinge Eltjänst AB (VELLINGE) Installationsavtalet
 • Sandhs Entreprenad i Sverige AB (SKEPPLANDA) Installationsavtalet
 • Smart Elservice i Sollefteå (SOLLEFTEÅ) Installationsavtalet
 • Solinnovation i Värnamo AB (VÄRNAMO) Installationsavtalet
 • Sveaira Konsult & resurser AB (GÖTEBORG) Installationsavtalet
 • T-elinstallation AB (ÖREBRO) Installationsavtalet
 • Treviel AB (ARLANDASTAD) Installationsavtalet
 • UAB Ambusta (Vilnius) Installationsavtalet
 • William G AB (UPPSALA) Installationsavtalet
 • Elenkelt Partner AB, Installationsavtalet
 • G&Becia Entreprenad AB, Installationsavtalet
 • Järnmarks EL AB, Installationsavtalet
 • NEONOM AB, Installationsavtalet
 • WK EL AB, Installationsavtalet
 • Angerfelt El & Entreprenad AB, Installationsavtalet
 • ConnecTed El-service Umeå AB, Installationsavtalet
 • El & CAD Connections i Stockholm AB, Installationsavtalet
 • El Jour i Sundsvall AB, Installationsavtalet
 • Elis-tech Spolka Organiczona odpowiedzialnoscia, Installationsavtalet
 • Elof Rutger Ahlström Elteknik Aktiebolag, Installationsavtalet
 • EnAir Ventilation AB, Installationsavtalet
 • Joleco El & Fastigheter AB, Installationsavtalet
 • Käck Service & Produktion AB, Installationsavtalet
 • Nordisk Ljusdesign & Elservice AB, Installationsavtalet
 • R1 EL. Aktiebolag, Installationsavtalet
 • TOFFT INSTALLATION AB, Installationsavtalet
 • TopWork – bemanning & rekrytering, Installationsavtalet
 • TronS Elektriska AB, Installationsavtalet

Under 2021 förlorades sammanlagt elva arbetsdagar på svensk arbetsmarknad på grund av stridsåtgärder. Alla dagar i tvister där Elektrikerförbundet var arbetstagarpart. Det här framgår av Medlingsinstitutets årsrapport.

I övrigt var 2021 ett lugnt år på den svenska arbetsmarknaden. Inga arbetsdagar gick förlorade i förbundsförhandlingar, utan det var i lokala förhandlingar som arbetsdagarna gick förlorade.

En slutade och en lämnade facket

Elektrikerna var part i 5 av de lokala tvisterna

Av de lokala tvisterna var Svenska Elektrikerförbundet part i fem fall och GS Facket respektive IF Metall parter i en tvist var. Därtill var en SAC-förening part i en avtalstvist.

I en av Elektrikerförbundets tvister gick arbetsdagar förlorade som resultat av vidtagna sympatiåtgärder av Svenska Byggnadsarbetareförbundet – och inte som resultat av strejkande SEF-medlemmar.

När SEF utlöste strejken hade nämligen en av de två medlemmarna på företaget slutat och den andre begärt sitt utträde ur organisationen.

Elektrikernas fem tvister

Av Elektrikerförbundets totalt fem tvister handlade tre om företag som inte tidigare hade något kollektivavtal.

Av företagen var det 3 som helt saknade kollektivavtal

I ett av de två övriga fallen var företaget verksamt inom solcellsbranschen och såsom medlem i en arbetsgivarorganisation (Teknikarbetsgivarna) redan bundet av ett kollektivavtal, dock inte ett avtal med Elektrikerförbundet som facklig part.

Tvisten löstes genom att företaget i stället blev medlem i en arbetsgivarorganisation (Energiföretagens Arbetsgivareförening) med vilken Elektrikerförbundet har kollektivavtal (Kraftverksavtalet).

I det andra av de övriga Elektrikerförbundet-fallen uppgavs att företaget redan var bundet av ett kollektivavtal med en lokal fackförening (Blå-Gul fackförening).

Tvisten i det fallet löstes med att företaget tecknade hängavtal på Installationsavtalet mellan Installatörsföretagen och Elektrikerförbundet.

Tabell över hängavtal tecknade 2021 av olika fackförbund. Unionen tecknade flest, 881 stycken. Det lägsta antalet står Akademikerförbundet och Sveriges arkitekter för, med ett tecknat avtal vardera. Elektrikerförbundet tecknade 95 hängavtal 2021. Det totala antalet tecknade hängavtal var 3181.
Tabell över hängavtal tecknade av olika fackförbund under 2021.

Två politiska strejkvarsel

Medlingsinstitutet mottog under året kopior av två varsel om politiska stridsåtgärder.

En lokal samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC Syndikalisterna, varslade en verksamhet i Huddinge om politisk strejk i två timmar den 8 mars 2021.

Strejken skulle enligt varslet vidtas bland annat för att ”uppmärksamma de försämrade villkoren för arbetare” som enligt SAC-föreningen skulle bli följden av sådana ändringar i arbetsrätten som diskuterades under året såsom att ”ge fri uppsägningsrätt utan hänsyn till om det finns sakliga skäl för uppsägningen”.

En annan SAC-förening varslade en verksamhet i Tyresö om politisk strejk av en person i åtta timmar den 22 oktober 2021.

Syftet med denna stridsåtgärd var att ge stöd för de strejkande skolungdomarna i Fridays for Future i samband med den globala strejkdagen det datumet.

Medlingsinstitutet har inga uppgifter om stridsåtgärderna verkställdes.

Tabell över förlorade arbetsdagar på grund av strejker och lockouter mellan 2000-2021. År 2003 hade flest förlorade dagar, hela 627541, medan siffran år 2020 låg på 0. Förra året, 2021, låg siffran på 11.
Tabell över förlorade arbetsdagar på grund av strejker och lockouter mellan 2000-2021.

70% är med i facket

Andelen anställda som är medlemmar i en facklig organisation är 70 procent.

Eftersom arbetsgivarnas organisationsgrad är tämligen stabil och den arbetsgivare som har kollektivavtal måste tillämpa det för alla sina anställda är kollektivavtalens täckningsgrad 90 procent.

Under ”coronaåret” 2020 steg arbetarnas organisationsgrad till 61 procent och tjänstemännens till 73 procent. Under 2021 kan en mindre uppgång ha ägt rum enligt preliminära siffror.

Mellan 2006 och 2021 har arbetarnas organisationsgrad minskat betydligt. Allra störst är arbetarnas fackliga tillbakagång inom byggbranschen där den är 23 procentenheter. Det är en minskning från 81 procent fackanslutna 2006 till 58 procent 2021.

Internationellt sett har dock Sverige, tillsammans med Finland och Danmark, en mycket hög facklig organisationsgrad, cirka 60–70 procent. Gemensamt för dessa tre länder och Belgien är förekomsten av fackliga arbetslöshetskassor.

Den höga organisationsgraden hos arbetsgivare och fack är en starkt bidragande orsak till att man i Sverige inte har någon lagstiftning om minimilöner eller allmängiltigförklaring av avtal.

Även ur rapporten: Löneskillnader 2020

 • Genomsnittslön, hela ekonomin: 36 100 kronor
 • Löneskillnad mellan kvinnor och män: 9,8 procent
 • Oförklarad löneskillnad mellan kvinnor och män: 4,4 procent
 • Löneskillnader i genomsnitt: Den genomsnittliga månadslönen i hela ekonomin var 3 700 kronor högre för män än för kvinnor (år 2020).