Den nybildade fackföreningen har namnet Blå-Gul fackförening, och menar i sin stämning att Tema Elektro tvångsanslutits till Elektrikerförbundets kollektivavtal, på grund av de stridsåtgärder förbundet vidtog under konflikten. 

Dessutom hävdar Blå-Gul fackförening att de redan innan konflikten hade ett gällande kollektivavtal med Tema Elektro. Ett avtal med bättre pensionsvillkor för de anställda än Elektrikerförbundets.  

Begär skadestånd – på 1 krona

Blå-Gul fackförening yrkar att de stridsåtgärder som Elektrikerförbundet vidtagit, samt de sympatiåtgärder som Byggnads och Målarna vidtog, förklaras olovliga.

Så även det kollektivavtal som till slut tecknades mellan Tema Elektro och Elektrikerförbundet.

Blå-Gul fackförening yrkar därutöver på ett allmänt skadestånd på 1 krona, samt att Elektrikerförbundet ska stå för alla rättegångskostnader. 

”Avtal med oss sedan 2019-2020 någonstans”

Bo Nersing är företrädare för Blå-Gul fackförening. Han säger att kollektivavtalet mellan Elektrikerförbundet och Tema Elektro strider mot lagstiftningen.  

– Tema Elektro har ett avtal med oss sedan 2019-2020 någonstans, och det avtalet trängde Elektrikerförbundet undan i somras. Tema Elektro ska ha meddelat detta under medlingen att det här avtalet fanns, men det var människor runt dem som inte brydde sig om det.  

Jag har inte förstått definitionen av vad en gul fackförening är, men jag har förstått att alla fackförbund inom LO är röda fackförbund.

Bo Nersing, Blå-Gul fackförening

– Det här innebar att de anställda får väldigt mycket sämre pensionsförmåner och försäkringar än vad som finns i vårt avtal. Och vi vill naturligtvis för de anställdas skull hävda att det gamla avtalet ska gälla, men nu gör tydligen inte det. 

”Fora har tagit våra pensionspengar”

Jag har aldrig hört talas om Blå-Gul fackförening, kan du berätta vilka ni är? När bildades ni? 

– Den 2 oktober 2019 tror jag det var. Just för att kunna få andra försäkringsvillkor än vad Fora levererar. För Fora har under en lång tid tagit våra pensionspengar till något helt annat, utöver det så har man tagit en väldigt hög förmedlingsprovision. 

Har ni kollektivavtal med andra företag också? 

– Ja, men endast inom el än så länge. Vi har avtal med två andra elföretag i Stockholm.  

En skärmdump från allabolag.se, som visar att Blå-gul fackförening registrerades 2021-07-16.
Bo Nersing hävdar att Blå-Gul fackförening bildades redan 2019, och att de haft avtal med Tema Elektro ”sedan 2019-2020 någonstans”.

Men föreningen registrerades inte hos Skatteverket förrän 15 juli 2021 – det vill säga mitt under den pågående konflikten mellan Elektrikerförbundet och Tema Elektro.

Gula fackföreningar inspirerade namnet

Har ni medlemmar? 

– Ja. Åtta stycken totalt. Vi har inte gjort så mycket väsen av oss så här långt. Vårat namn har vi tagit efter Kurt Junesjö, han brukar ju prata om gula fackföreningar, men vi tyckte att blå-gul fackförening lät bättre.  

För ni är inte en gul fackförening? 

– Jag har inte förstått definitionen av vad en gul fackförening är, men jag har förstått att alla fackförbund inom LO är röda fackförbund, och vi är inte ett rött fackförbund. 

Okej. Då är vi inte en gul fackförening.

Bo Nersing, Blå-Gul fackförening

En gul fackförening är en förening som istället för att föra arbetstagarnas talan för arbetsgivarens talan.  

– Okej. Då är vi inte en gul fackförening. I det här fallet har ju arbetsgivaren vikt sig för den röda fackföreningen och det tycker vi inte om. Men vi kan ju inte angripa våra medlemmars arbetsgivare i det här fallet.  

Elektrikerna: ”Vi vet inte riktigt vad de vill”

Mikael Pettersson är Elektrikerförbundets förhandlingschef. Han ställer sig lite avvaktande till Blå-Gul fackförenings stämning.  

– Vi har fått reda på att stämningen finns, men inte fått någon information från Arbetsdomstolen angående detta ännu.  

– Just nu är det inte så mycket att säga om det här, för vi vet inte riktigt vad de vill. De har ju inte kontaktat oss om någon förhandling i detta ärende.  

Aktiv sverigedemokrat

Bo Nersing säger alltså att Blå-Gul fackförening bildades redan 2019, men föreningen registrerades inte hos Skatteverket förrän 15 juli i år, 2021 – det vill säga mitt under den pågående konflikten mellan Elektrikerförbundet och Tema Elektro.

Att Blå-Gul fackförening inte vill vara en ”röd” fackförening kan ses som logiskt, då Bo Nersing själv är aktiv sverigedemokrat i Upplands-Bro kommun.  

AD: ”Ogrundad talan”

Arbetsdomstolen anser dock inte att Blå-Gul fackförenings talan kan bifallas. Detta då medbestämmandelagen inte reglerar anspråk mellan arbetstagarorganisationer och således inte är avsedd att skydda arbetstagarorganisationer mot andra arbetstagarorganisationer.

Inte heller i övrigt finns det något i svensk rätt som ger Blå-Gul Fackförening rätt att i förhållande till Elektrikerförbundet få fastställt att stridsåtgärderna var olovliga, menar Arbetsdomstolen och skriver:

”Arbetsdomstolen har funnit att arbetstvistlagen är tillämplig och att Blå-Gul fackförenings talan är uppenbart ogrundad och har därför meddelat dom utan att utfärda stämning”.