Tystnaden har lagt sig efter vårt förbundsmöte. Under tre dagar fick vi äntligen träffas för att diskutera vilka inriktningsmål och ambitioner förbundet ska ha under kommande kongressperiod, och därefter.

Och ja, nu mera kan vi säga kongressperiod, då nästa förbundsmöte faktiskt kommer gå under namnet kongress.

Elektrikerna ritar om kartan

Jag vill tacka alla ombud för bra diskussioner. Något särskilt jag tar med mig är diskussionen kring nya avdelningar.

Enda chansen för industriavtalet att hålla ihop är om det faktiskt kan leverera reallöneökningar.

Urban Pettersson, ordförande Elektrikerna

Det blev tydligt att organisationen behöver backa upp bildandet och utvecklingen i de nya avdelningarna, men att det också i de nya områdena finns en hel del engagemang.

Att förbundsmötet ritar om kartan är ingen quick fix för våra utmaningar. Men jag tror att det ändå kan bidra till att stärka den medlemsnära verksamheten på lång sikt.

Jag vill tacka styrelsen, funktionärer och all personal som bidragit till att förbundsmötet kunnat genomföras på ett så bra sätt. När jag åkte hem på onsdagen så var jag lite trött efter tre intensiva dagar, men samtidigt fylld med en massa ny energi.

Fler medlemmar = större styrka

Jag vill till sist också tacka för det förnyade förtroendet ledningen fått. Jag vet att det betyder oerhört mycket för oss alla, och att vi ser fram emot att fortsatt ta oss an uppgiften att utveckla Svenska Elektrikerförbundet tillsammans med er alla, mot de fastslagna målen om 21 000 aktiva medlemmar 2027.

Årets inflation väntas enligt olika bedömare landa på över 6 procent, något som riskerar att leda till en reallönesänkning för stora delar av löntagarkollektivet.

Urban Pettersson, ordförande Elektrikerna

Ibland kan vi behöva fråga oss själva, vad är syftet med fler medlemmar? Är det att stärka förbundets ekonomiska situation?

Nej. Den främsta anledningen handlar om att skydda, och utveckla kollektivavtal genom vår kollektiva styrka.

Om kollektivavtalet skulle bäras av en liten andel av de anställda skulle vi få problem med efterlevnaden, och ännu värre, vi skulle få svårt att teckna ett nytt avtal.

Nästa år är det dags för en ny avtalsrörelse. Hela kollektivavtalet läggs på bordet, och vi måste återvinna det genom intensiva förhandlingar. Tack vare våra medlemmars samlade styrka är det möjligt.

Vi riskerar lönesänkningar

Men det räcker inte. De senaste veckorna har debatten om inflationen och reallöneökningar tagit fart.

Årets inflation väntas enligt olika bedömare landa på över 6 procent, något som riskerar att leda till en reallönesänkning för stora delar av löntagarkollektivet, då få arbetsplatser höjer lönerna så mycket som det krävs.

Jag är säker på att våra medlemmar kommer sluta upp kring kravet på reallöneökningar. För att göra dessa möjliga måste vi tillsammans bli fler och starkare.

Urban Pettersson, ordförande Elektrikerna

Vad inflationen under 2023 blir och vad årets resultat landar på vet vi ännu inte.  

Däremot kan vi inte ha en ordning där det lönar sig mindre att arbeta imorgon än det gör idag.

VD:ars höjda arvoden skaver i ögonen

Reallöneökningar har de senaste 25 åren varit kärnan i lönepolitiken. Att vi på något sätt skulle frångå målet, och kravet på reallöneökningar är orimligt.

Enda chansen för industriavtalet att hålla ihop är om det faktiskt kan leverera reallöneökningar. Utan reallöneökningar faller det enda argumentet som idag försvarar modellen.

Utrymmet finns. Vinstandelen i förhållande till lönerna fortsätter öka samtidigt som vi ser VD:ar, styrelseledamöter och aktieägare få utdelningar och höjda arvoden.

Det skaver i ögonen när priserna i samhället ökar, räntorna höjs och bränslekostnaderna skenar.

Jag är säker på att våra medlemmar kommer sluta upp kring kravet på reallöneökningar. För att göra dessa möjliga måste vi tillsammans bli fler och starkare.